Sölvesborgs historia

Staden kan beläggas först 1445, då dess privilegier förnyades. Möjligen har den grundats omkring 1400, kanske föregången av en handelsplats eller ett fiskeläge; namnet Sölvesborg förekommer redan 1343 men åsyftar då den närbelägna borgen. Konkurrens från bondeseglation och närbelägna städer som Åhus och Elleholm avskärmade Sölvesborgs handelsomland, och på 1650-talet förlorade det sin ställning som stapelstad.

Fullständiga stadsprivilegier återvanns 1836. Sölvesborg var då en hantverks- och sjöfartsstad med ca 1 200 invånare. Ett uppsving inföll kring sekelskiftet, och folkmängden fördubblades på några årtionden till nära 4000. Särskilt starkt utvecklades handel och samfärdsel. Därefter har tillväxten gått i lugnare tempo.