Sölvesborgs kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Sölvesborgs stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Sölvesborgs kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Sölvesborgs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Sölvesborgs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Sölvesborgs stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 8 8 6 22  
1920 8 7 7 22  
1922-23 7 8 7 22  
1926-27 8 5 7 1 1 22 Löntagare
1930-31 7 5 8 1 1 22 Fria medborgare
1934-35 6 5 8 2 1 22 Fria medborgare
1938 6 3 11 2 22 Fria medborgare
1942 8 3 11 22  
1946 7 3 9 3 22  
1950 7 5 17 1 30  
1954 7 5 17 1 30  
1958 8 5 16 1 30  
1962 5 5 1 18 1 30  
1966 5 6 2 15 2 30  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Sölvesborgs stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Sölvesborgs kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 7 7 8 1   24 2   49  
1973 7 5 11 1   23 2   49  
1976 8 5 10 1   23 2   49  
1979 11 5 8 1   22 2   49  
1982 11 3 8 1   24 2   49  
1985 11 5 6 1 1 24 1   49  
1988 9 4 5 2 4 24 1   49  
1991 11 3 4 4 3 22 1 1 49 Nyd
1994 10 2 4 1 2 27 3   49  
1998 11 1 3 4 2 22 5 1 49 Sd
2002 9 3 3 3 1 22 4 4 49 Sverigedemokraterna 2, Sölvesborgspartiet 2
2006 12 2 3 2   21 3 6 49 SD 5, SÖLP 1
2010 13 2 2 1 2 21 2 6 49 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Sölvesborgs kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Sölvesborgs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 16 6 6
1920 15 7 7
1922-23 15 7 7
1926-27 13 7 8
1930-31 12 8 9
1934-35 11 8 10
1938 9 11 11
1942 11 11 11
1946 10 9 12
1950 12 17 18
1954 12 17 18
1958 13 16 17
1962 11 18 19
1966 13 15 17

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Sölvesborgs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Sölvesborgs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 23 24 26  
1973 24 23 25  
1976 24 23 25  
1979 25 22 24  
1982 23 24 26  
1985 23 24 25 1
1988 20 24 25 4
1991 22 22 23 4
1994 17 27 30 2
1998 19 22 27 3
2002 18 22 26 5
2006 19 21 24 6
2010 18 21 23 8

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Sölvesborgs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp