Stockholms befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Stockholm 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Stockholm 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Stockholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Stockholms andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Stockholm 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Stockholm 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Stockholm 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Stockholm 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Stockholm 1570-1850

1570 9100
1610 8900
1650 35 000
1690 57 000
1730 57 000
1770 69 000
1810 65 474
1850 93 070

upp

Diagram 1: Folkmängd i Stockholm 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Stockholm 1850-1995

  Staden Kommun Tätort Tätortsregion
1850 93 070      
1890 246 454      
1930 502 213      
1950 744 431 744 431 855 359 951 798
1970 746 592 746 592 973 392  1 315 164
1995   711 119  1 148 953  1 544 943

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Stockholm 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Stockholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Kommun Tätort Tätortsregion
1570 20,30      
1610 16,21      
1650 36,01      
1690 39,49      
1730 36,01      
1770 33,35      
1810 27,56      
1850 26,42      
1890 24,43      
1930 25,07      
1950 22,63 16,20 18,61 20,71
1970 15,72 11,42 14,89 20,11
1995   9,63 15,57 20,93

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Stockholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Stockholms andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Kommun Tätort Tätortsregion
1810 2,75      
1850 2,67      
1890 5,15      
1930 8,18      
1950 10,57 7,57 8,69 9,68
1970 12,72 9,24 12,05 16,27
1995   8,04 13,00 17,48

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Stockholms andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Stockholm 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 13 345 18 304 -4959
1841-45 14 114 16 172 -2058
1846-50 14 666 17 494 -2828
1851-55 16 278 21 336 -5058
1856-60 18 939 19 850 -911
1861-65 22 177 21 148 1029
1866-70 22 438 20 618 1820
1871-75 23 544 21 545 1999
1876-80 25 771 25 420 351
1881-85 31 367 23 198 8169
1886-90 37 131 24 588 12 542
1891-95 35 551 25 705 9846
1896-1900 36 427 26 458 9969
1901-05 36 861 25 038 11 823
1906-10 40 982 25 786 15 196
1911-15 37 520 26 051 11 469
1916-20 32 066 27 766 4300
1921-25 28 809 24 643 4166
1926-30 25 720 27 453 -1733
1931-35 27 340 28 817 -1477
1936-40 35 373 30 789 4584
1941-45 62 904 31 220 31 684
1946-50 65 144 34 173 30 971

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Stockholm 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Stockholm 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -0,81
1805-10     3,48
1810-15     15,85
1815-20     8,83
1820-25     7,35
1825-30     10,64
1830-35     10,58
1835-40 32,29 44,29 7,82
1840-45 33,54 38,43 7,29
1845-50 33,24 39,65 8,68
1850-55 34,98 45,85 10,68
1855-60 38,67 40,53 15,67
1860-65 39,23 37,41 17,03
1865-70 33,65 30,92 0,62
1870-75 34,62 31,68 10,71
1875-80 33,78 33,32 10,38
1880-85 37,17 27,49 22,96
1885-90 34,43 22,80 8,45
1890-95 28,85 20,86 6,22
1895-1900 26,82 19,48 7,00
1900-05 24,52 16,66 4,01
1905-10 25,26 15,89 0,81
1910-15 20,54 14,26 5,29
1915-20 16,19 14,02 4,79
1920-25 13,74 11,75 5,77
1925-30 11,47 12,25 12,43
1930-35 10,89 11,48 6,67
1935-40 13,24 11,53 9,67
1940-45 21,31 10,57 8,31
1945-50 18,98 9,96 3,99

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Stockholm 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Stockholm 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -2256 -609
1805-10 -9706 2528
1810-15 -2861 10 376
1815-20 -3866 6446
1820-25 -1648 5552
1825-30 -7305 8453
1830-35 -6493 8527
1835-40 -4958 6464
1840-45 -2055 6136
1845-50 -2827 7655
1850-55 -5061 9943
1855-60 -913 15 352
1860-65 1153 19 145
1865-70 1824 831
1870-75 2003 14 563
1875-80 356 15 837
1880-85 8169 38 744
1885-90 12 534 18 232
1890-95 9853 15 331
1895-1900 9968 19 018
1904-05 11 823 12 041
1909-10 15 196 2639
1910-15 11 469 18 095
1915-20 4300 18 987
1920-25 4166 24 195
1925-30 -1733 55 657
1930-35 -1477 33 500
1935-40 4584 51 683
1940-45 31 684 49 097
1945-50 30 971 26 765

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Stockholm 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Stockholm 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 72 652 -2,99 -0,81
1805-10 65 474 -13,36 3,48
1810-15 72 989 -4,37 15,85
1815-20 75 569 -5,30 8,83
1820-25 79 473 -2,18 7,35
1825-30 80 621 -9,19 10,64
1830-35 82 655 -8,05 10,58
1835-40 84 161 -6,00 7,82
1840-45 88 242 -2,44 7,29
1845-50 93 070 -3,20 8,68
1850-55 97 952 -5,44 10,68
1855-60 112 391 -0,93 15,67
1860-65 133 361 1,03 17,03
1865-70 136 016 1,37 0,62
1870-75 152 582 1,47 10,71
1875-80 168 775 0,23 10,38
1880-85 215 688 4,84 22,96
1885-90 246 454 5,81 8,45
1890-95 271 638 4,00 6,22
1895-1900 300 624 3,67 7,00
1900-05 324 488 3,93 4,01
1905-10 342 323 4,68 0,81
1910-15 396 153 3,35 5,29
1915-20 419 440 1,09 4,79
1920-25 447 801 0,99 5,77
1925-30 502 213 -0,39 12,43
1930-35 534 236 -0,29 6,67
1935-40 590 503 0,86 9,67
1940-45 671 284 5,37 8,31
1945-50 744 431 4,61 3,99

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Stockholm 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp