Stockholms kommunala val 1920-2010

Mandatfördelning i Stockholms stadsfullmäktige 1920-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Stockholms kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Stockholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Stockholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Stockholms stadsfullmäktige 1920-1966

  H/M Lib/Fp Bf/C S K/V Ö Summa
1920 35 10 51 4 100
1922 40 9 44 7 100
1926 39 9 43 9 100
1930 35 8 52 5 100
1934 33 14 45 8 100
1938 26 14 55 5 100
1942 29 16 46 9 100
1946 22 23 38 17 100
1950 17 35 43 5 100
1954 20 31 41 8 100
1958 29 20 45 6 100
1962 23 23 49 5 100
1966 24 25 3 38 10 100

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Stockholms stadsfullmäktige 1920-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Stockholms kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 16 22 10     46 7   101  
1973 23 12 15     42 9   101  
1976 27 13 12     40 9   101  
1979 31 12 6     39 10 3 101 Stockholmspartiet
1982 34 6 6     41 11 3 101 Stockholmspartiet
1985 33 14       40 10 4 101 Stockholmspartiet
1988 28 13 5     36 11 8 101 Stockholmspartiet
1991 32 12 1 3 2 33 9 9 101 Stockholmspartiet
1994 29 9 5   8 37 11 2 101 Stockholmspartiet
1998 35 9   6 6 29 13 3 101 Stockholmspartiet
2002 27 17   5 6 35 11   101  
2006 41 10 1 3 10 27 9   101  
2010 38 10 3 1 16 25 8 0 101  

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Stockholms kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Stockholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

  Borg S S+K
1920 45 51 55
1922 49 44 51
1926 48 43 52
1930 43 52 57
1934 47 45 53
1938 40 55 60
1942 45 46 55
1946 45 38 55
1950 52 43 48
1954 51 41 49
1958 49 45 51
1962 46 49 54
1966 52 38 48

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Stockholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Stockholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 48 46 53  
1973 50 42 51  
1976 52 40 49  
1979 49 39 49 3
1982 46 41 52 3
1985 47 40 50 4
1988 46 36 47 8
1991 48 33 42 11
1994 43 37 48 10
1998 50 29 42 9
2002 49 35 46 6
2006 55 27 36 10
2010 52 25 33 16

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Stockholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp