Stockholms näringsliv 1805-1855 resp 1900-1970

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Stockholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Stockholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholm fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Stockholm 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Stockholm 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Stockholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 7587 2506 1745 656 3169 3705 2497 1276 495 23 636
1835 9248 2110 1992 1465 3234 4319 2696 895 347 26 306
1855 10 604 3083 2331 888 3293 4007 3681 2003 304 30 194

 

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Stockholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 32,1 10,6 7,4 2,8 13,4 15,7 10,6 5,4 2,1 100,1
1835 35,2 8,0 7,6 5,6 12,3 16,4 10,2 3,4 1,3 100
1855 35,1 10,2 7,7 2,9 10,9 13,3 12,2 6,6 1,0 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Stockholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholm fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 745 51 763 14 963 9872 23 669 23 701 14 523 139 236
1920 1690 85 736 56 788 22 153 30 434 28 210   225 011
1930 2723 112 695 56 388 27 627 62 666 31 625   293 724
1950 2216 134 500 72 847 38 932 115 668 10 302 5301 379 766
1960 2338 149 326 64 532 37 124 136 122 5540   394 982

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 0,5 37,2 10,7 7,1 17,0 17,0 10,4 99,9
1920 0,7 38,1 25,2 9,8 13,5 12,5   99,8
1930 0,9 38,4 19,2 9,4 21,3 10,8   100
1950 0,6 35,4 19,2 10,2 30,5 2,7 1,4 100
1960 0,6 37,8 16,3 9,4 34,5 1,4   100

 

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Stockholm 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsfolk Husligt Övrigt
1805 1,10 0,79 1,23 0,69 1,38 0,40
1835 1,06 0,92 1,32 0,58 1,48 0,36
1855 1,07 0,74 1,45 0,83 0,76 0,32

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Stockholm 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Stockholm 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,99 1,13 0,82 1,24 1,01
1920 0,83 1,30 0,92 1,19 1,24
1930 0,88 1,14 0,91 1,22 1,19
1950 0,77 1,17 1,05 1,33 1,04
1960 0,80 1,11 1,12 1,31 0,82

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Stockholm 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp