Strömstads befolkningsutveckling 1690-1995

Folkmängd i Strömstad 1690-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Strömstad 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Strömstads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1690-1995

tabell 3
diagram 3

Strömstads andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Strömstad 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Strömstad 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Strömstad 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Strömstad 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Strömstad 1690-1850

1690 243
1730 268
1770 481
1810 1123
1850 1348

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Strömstad 1690-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Strömstad 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 1348    
1890 2548    
1930 3074    
1950 3351 3351 3351
1970 9586 4447 5042
1995   5776 6734

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Strömstad 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Strömstads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1690-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1690 0,17    
1730 0,17    
1770 0,23    
1810 0,51    
1850 0,38    
1890 0,28    
1930 0,15    
1950 0,10 0,07 0,07
1970 0,20 0,07 0,08
1995   0,08 0,09

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Strömstads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1690-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Strömstads andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,05    
1850 0,04    
1890 0,06    
1930 0,05    
1950 0,05 0,03 0,03
1970 0,16 0,06 0,06
1995   0,07 0,08

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Strömstads andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Strömstad 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 191 217 -26
1841-45 154 110 44
1846-50 180 140 40
1851-55 180 147 33
1856-60 212 163 49
1861-65 235 180 55
1866-70 262 211 51
1871-75 297 216 81
1876-80 311 227 84
1881-85 306 239 67
1886-90 332 251 81
1891-95 350 241 109
1896-1900 269 236 33
1901-05 309 220 89
1906-10 306 263 43
1911-15 295 242 53
1916-20 286 250 36
1921-25 247 197 50
1926-30 214 205 9
1931-35 200 195 5
1936-40 171 200 -29
1941-45 215 173 42
1946-50 251 202 49

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Strömstad 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Strömstad 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -3,26
1805-10     3,91
1810-15     5,73
1815-20     -3,84
1820-25     -0,56
1825-30     -0,42
1830-35     0,04
1835-40 27,31 31,02 -1,02
1840-45 23,66 16,90 -0,45
1845-50 27,33 21,26 -0,14
1850-55 26,71 21,81 1,44
1855-60 28,69 22,06 2,34
1860-65 27,65 21,18 1,32
1865-70 28,07 22,60 0,73
1870-75 29,91 21,75 0,29
1875-80 29,68 21,66 1,11
1880-85 26,66 20,82 0,47
1885-90 27,47 20,77 -0,41
1890-95 27,47 18,92 0,65
1895-1900 19,64 17,23 0,54
1900-05 21,71 15,45 0,16
1905-10 20,68 17,78 -0,16
1910-15 19,81 16,25 -0,95
1915-20 19,79 17,30 0,08
1920-25 16,81 13,41 0,20
1925-30 14,18 13,59 0,31
1930-35 13,01 12,69 0,58
1935-40 10,80 12,63 -9,82
1940-45 14,42 11,60 0,30
1945-50 16,36 13,16 1,52

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Strömstad 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Strömstad 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -59 -223
1805-10 -174 212
1810-15 55 322
1815-20 116 -288
1820-25 108 -37
1825-30 56 -29
1830-35 -56 3
1835-40 -26 -71
1840-45 44 -29
1845-50 40 -9
1850-55 33 97
1855-60 49 173
1860-65 55 112
1865-70 51 68
1870-75 81 29
1875-80 84 116
1880-85 67 54
1885-90 81 -50
1890-95 109 83
1895-1900 33 74
1900-05 89 23
1905-10 43 -24
1910-15 53 -141
1915-20 36 12
1920-25 50 30
1925-30 9 47
1930-35 5 89
1935-40 -29 -1556
1940-45 42 44
1945-50 49 233

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Strömstad 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Strömstad 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1367 -0,86 -3,26
1805-10 1085 -3,21 3,91
1810-15 1123 0,98 5,73
1815-20 1500 1,55 -3,84
1820-25 1322 1,63 -0,56
1825-30 1395 0,80 -0,42
1830-35 1422 -0,79 0,04
1835-40 1399 -0,37 -1,02
1840-45 1302 0,68 -0,45
1845-50 1317 0,61 -0,14
1850-55 1348 0,49 1,44
1855-60 1478 0,66 2,34
1860-65 1700 0,65 1,32
1865-70 1867 0,55 0,73
1870-75 1986 0,82 0,29
1875-80 2096 0,80 1,11
1880-85 2296 0,58 0,47
1885-90 2417 0,67 -0,41
1890-95 2548 0,86 0,65
1895-1900 2740 0,24 0,54
1900-05 2847 0,63 0,16
1905-10 2959 0,29 -0,16
1910-15 2978 0,36 -0,95
1915-20 2890 0,25 0,08
1920-25 2938 0,34 0,20
1925-30 3018 0,06 0,31
1930-35 3074 0,03 0,58
1935-40 3168 -0,18 -9,82
1940-45 2983 0,28 0,30
1945-50 3069 0,32 1,52

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Strömstad 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp