Strömstads näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Strömstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Strömstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Strömstad fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Strömstad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Strömstad 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Strömstad 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Strömstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 50 1 23 71 30 53 2 8 54 292
1835 71 3 30 74 26 12 96 5 23 340
1855 54 3 42 111 27 0 81 11 0 329

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Strömstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 17,1 0,3 7,9 24,3 9,6 0,7 18,8 2,7 18,5 99,9
1835 20,9 0,9 8,8 21,8 7,7 3,5 28,2 1,5 6,8 100,1
1855 16,4 0,9 12,8 33,7 8,2 0 24,6 3,3 0 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Strömstad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Strömstad fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 21 249 84 299 102 154 74 983
1920 62 499 276 174 138 140   1289
1930 59 562 298 167 222 181   1489
1950 42 644 321 149 371 34 5 1566
1960 78 793 383 137 432 21   1844

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Strömstad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 2,1 25,3 8,5 30,4 10,4 15,7 7,5 99,9
1920 4,8 38,7 21,4 13,5 10,7 10,9   100
1930 4,0 37,7 20,0 11,2 14,9 12,2   100
1950 2,7 41,1 20,5 9,5 23,7 2,2 0,3 100
1960 4,2 43,0 20,8 7,4 23,4 1,1   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Strömstad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Strömstad 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,45 2,50 0,43 1,23 0,69 3,49
1835 0,54 2,14 0,51 1,61 0,65 1,89
1855 0,41 3,25 0,49 1,67 0,38 0,00

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Strömstad 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Strömstad 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,67 0,89 3,49 0,76 0,93
1920 0,84 1,10 1,26 0,95 1,08
1930 0,86 1,18 1,09 0,86 1,34
1950 0,90 1,25 0,98 1,03 0,85
1960 0,91 1,41 0,88 0,89 0,65

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Strömstad 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp