Strömstads historia

Strömstad grundades 1667 som en köping avsedd att avleda västkustens handel från det norska Fredrikshald. Den omnämns som stad 1672, och 1676 stadfäste Karl XI privilegierna. Strömstad var som befäst gränsstad en utsatt ort, som drogs in i flera konflikter fram till 1815; bl.a. fungerade det som Karl XII:s högkvarter under kampanjerna mot Norge 1716-18.

Strömstad hade ca 300 invånare omkring 1750 men västkustens "sillfiskeboom" gav en ekonomisk skjuts framåt, och 1805 hade folkmängden ökat till nära 1100. Sjöfart och fiske förblev centrala näringar för Strömstad genom 1800-talet; verksamheter och befolkning ökade dock i lägre takt än bland städer i allmänhet.

Under 1900-talet fick handel och vissa tjänster allt större betydelse, liksom bl.a. konservindustri samt mekaniska verkstäder. Befolkningsökningen har dock förblivit jämförelsevis låg. Redan på 1780-talet framträdde Strömstad som havsbadort och har sedan dess fortsatt att vara en uppskattad bad- och semesterstad.