Strömstads kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Strömstads stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Strömstads kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Strömstads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Strömstads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Strömstads stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 8 7 6 21  
1920 10 6 4 1 21 Kommunens väl
1922-23 11 5 4 1 21  
1926-27 10 7 4 21  
1930-31 8 4 8 1 21  
1934-35 10 2 8 1 21  
1938 7 3 11 21  
1942 6 3 12 21  
1946 6 2 9 4 21 Samhällets bästa 3, Kommunal samling 1
1950 4 5 10 2 21 Samhällets bästa
1954 4 5 11 1 21 Samhällets bästa
1958 5 4 1 11 21  
1962 4 4 1 12 21  
1966 5 7 10 17 1 1 40 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Strömstads stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Strömstads kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 3 8 9 1   18     39  
1973 4 5 12 1   17     39  
1976 4 5 11 1   17   1 39 Medborgarrättspartiet
1979 5 5 10 1   16   2 39 Medborgarrättspartiet
1982 5 4 10 1 1 16 1 1 39 Medborgarrättspartiet
1985 5 6 9   3 15 1   39  
1988 4 5 9 1 4 15 1   39  
1991 7 4 11 1 2 12 1 1 39 Nyd
1994 5 3 12   2 14 2 1 39 Nyd
1998 7 3 10 2 2 12 3   39  
2002 5 5 12 1 2 11 3   39  
2006 6 3 8 1   8 2 11 39 Strömstadspartiet
2010 7 4 6 1 3 10 2 6 39 Strömstadspartiet 5, Sd 1

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Strömstads kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Strömstads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 15 6 6
1920 16 4 4
1922-23 16 4 5
1926-27 17 4 4
1930-31 12 8 9
1934-35 12 8 9
1938 10 11 11
1942 9 12 12
1946 8 9 9
1950 9 10 10
1954 9 11 11
1958 10 11 11
1962 9 12 12
1966 22 17 18

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Strömstads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Strömstads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 21 18 18  
1973 22 17 17  
1976 21 17 17 1
1979 21 16 16 2
1982 20 16 17 2
1985 20 15 16 3
1988 19 15 16 4
1991 23 12 13 3
1994 20 14 16 3
1998 22 12 15 2
2002 23 11 14 2
2006 18 8 10 11
2010 18 10 12 9

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Strömstads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp