Sundbybergs befolkningsutveckling 1930-1995

Folkmängd i Sundbyberg 1930-1995

tabell 1
diagram 1

Sundbybergs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

tabell 3
diagram 3

Sundbybergs andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Sundbyberg 1931-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Sundbyberg 1930-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Sundbyberg 1931-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Sundbyberg 1930-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Sundbyberg 1930-1995

  Staden Kommun
1930 8470  
1950 24 603  
1970 27 984 28 016
1995   31 803

Sundbyberg del av Stockholms tätort. Kommunuppgifter ersätter tätort.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Sundbyberg 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Sundbybergs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

  Staden Kommun
1930 0,42  
1950 0,75  
1970 0,59 0,43
1995   0,43

Sundbyberg del av Stockholms tätort. Kommunuppgifter ersätter tätort.

upp

Diagram 3: Sundbybergs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Sundbybergs andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Kommun
1930 0,14  
1950 0,35  
1970 0,48 0,35
1995   0,36

Sundbyberg del av Stockholms tätort. Kommunuppgifter ersätter tätort.

upp

Diagram 4: Sundbybergs andel av rikets befolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Sundbyberg 1931-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1931-35 580 350 230
1936-40 787 431 356
1941-45 1591 460 1131
1946-50 2340 645 1695

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Sundbyberg 1931-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Sundbyberg 1930-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1930-35 13,70 8,26 0,13
1935-40 17,98 9,85 4,42
1940-45 28,81 8,33 4,99
1945-50 22,21 6,12 2,46

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Sundbyberg 1930-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Sundbyberg 1931-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1931-35 230 54
1936-40 356 1934
1941-45 1131 2757
1946-50 1695 1837

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Sundbyberg 1931-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Sundbyberg 1930-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1930-35 8470 0,54 0,13
1935-40 8754 0,81 4,42
1940-45 11 044 2,05 4,99
1945-50 14 932 2,27 2,46

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Sundbyberg 1930-1950

Stort diagram

diagram

upp