Sundbybergs näringsliv 1950-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Sundbyberg fördelad på näringsgrenar 1950-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Sundbyberg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1950-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Sundbyberg 1950-1960

diagram 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sundbyberg fördelad på näringsgrenar 1930-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 61 6376 1646 1491 2276 144 153 12 147
1960 75 7272 1783 1363 3467 115   14 075

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sundbyberg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1950 0,5 52,5 13,5 12,3 18,7 1,2 1,3 100
1960 0,5 51,7 12,7 9,7 24,6 0,8   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sundbyberg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Sundbyberg 1950-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1950 1,15 0,82 1,27 0,82 0,46
1960 1,10 0,86 1,15 0,93 0,47

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Sundbyberg 1950-1960

Stort diagram

diagram

upp