Sundbybergs kommunala val 1926-2010

Mandatfördelning i Sundbybergs stadsfullmäktige 1926-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Sundbybergs kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Sundbybergs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1926-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Sundbybergs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Sundbybergs stadsfullmäktige 1926-1966

  H/M Lib/Fp Bf /C S V/K Ö Summa
1926 5 4 19 2   30
1930 5 2 20 3   30
1934 4 2 18 6   30
1938 2 3 21 4   30
1942 2 3 20 5   30
1946 2 4 16 8   30
1950 1 10 21 3   35
1954 3 9 20 3   35
1958 6 6 20 3   35
1962 5 8 19 3   35
1966 6 9 17 3   35

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Sundbybergs stadsfullmäktige 1926-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Sundbybergs kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 4 7 4     23 3   41  
1973 6 4 7     20 4   41  
1976 7 5 5     20 4   41  
1979 8 5 3     21 4   41  
1982 9 2 3   1 22 4   41  
1985 9 6 2   1 19 4   41  
1988 11 8 2   3 23 4   51  
1991 13 6 2 2 2 20 4 2 51 Nyd
1994 13 6 2   2 24 4   51  
1998 16 4   3 3 19 6   51  
2002 14 8   3 2 19 5   51  
2006 17 5 1 3 4 17 4   51  
2010 16 4 2 2 6 15 4 2 51 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Sundbybergs kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Sundbybergs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1926-1966

  Borg S S+K
1926 9 19 21
1930 7 20 23
1934 6 18 24
1938 5 21 25
1942 5 20 25
1946 6 16 24
1950 11 21 24
1954 12 20 23
1958 12 20 23
1962 13 19 22
1966 15 17 20

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Sundbybergs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1926-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Sundbybergs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 15 23 26  
1973 17 20 24  
1976 17 20 24  
1979 16 21 25  
1982 14 22 26 1
1985 17 19 23 1
1988 21 23 27 3
1991 23 20 24 4
1994 21 24 28 2
1998 23 19 25 3
2002 25 19 24 2
2006 26 17 21 4
2010 24 15 19 8

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Sundbybergs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp