Sundsvalls befolkningsutveckling 1650-1995

Folkmängd i Sundsvall 1650-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Sundsvall 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Sundsvalls andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

tabell 3
diagram 3

Sundsvalls andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Sundsvall 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Sundsvall 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Sundsvall 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Sundsvall 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Sundsvall 1650-1850

1650 313
1690 346
1730 778
1770 1350
1810 1473
1850 2837

upp

Diagram 1: Folkmängd i Sundsvall 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Sundsvall 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 2837    
1890 13 215    
1930 18 007    
1950 25 703 31 733 49 485
1970 64 801 53 599 75 713
1995   49 023 90 232

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Sundsvall 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Sundsvalls andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1650 0,31    
1690 0,24    
1730 0,49    
1770 0,65    
1810 0,67    
1850 0,81    
1890 1,47    
1930 0,90    
1950 0,78 0,69 1,08
1970 1,36 0,82 1,16
1995   0,66 1,22

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Sundsvalls andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Sundsvalls andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,07    
1850 0,08    
1890 0,31    
1930 0,29    
1950 0,36 0,32 0,50
1970 1,10 0,66 0,94
1995   0,55 1,02

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Sundsvalls andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Sundsvall 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 262 227 -65
1841-45 348 269 79
1846-50 380 331 46
1851-55 534 383 151
1856-60 744 443 301
1861-65 940 646 294
1866-70 1596 739 264
1871-75 1448 1069 379
1876-80 1739 1044 695
1881-85 1603 988 615
1886-90 1904 1065 839
1891-95 2233 1173 1060
1896-1900 1814 1064 750
1901-05 1783 1051 732
1906-10 1805 1108 697
1911-15 1855 1173 682
1916-20 1594 1261 333
1921-25 1536 1183 353
1926-30 1325 1088 237
1931-35 1174 1108 66
1936-40 1324 1240 84
1941-45 1863 1103 760
1946-50 2240 1185 1055

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Sundsvall 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Sundsvall 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,00
1805-10     1,17
1810-15     0,96
1815-20     0,70
1820-25     0,01
1825-30     1,31
1830-35     1,22
1835-40 25,98 22,51 1,22
1840-45 33,54 25,93 3,34
1845-50 30,40 26,47 2,32
1850-55 37,65 27,00 4,74
1855-60 40,64 24,20 2,57
1860-65 42,42 29,15 3,54
1865-70 59,92 27,75 2,37
1870-75 45,21 33,38 2,85
1875-80 45,19 27,13 1,88
1880-85 35,17 21,68 1,19
1885-90 37,06 20,73 4,09
1890-95 33,79 17,75 0,64
1895-1900 26,19 15,36 0,33
1900-05 24,04 14,17 0,67
1905-10 22,48 13,80 0,12
1910-15 22,01 13,92 -0,90
1915-20 19,01 15,04 -0,39
1920-25 18,31 14,10 -0,20
1925-30 15,63 12,83 0,96
1930-35 13,04 12,31 0,47
1935-40 14,31 13,40 -0,01
1940-45 20,05 11,87 1,28
1945-50 18,61 9,85 0,37

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Sundsvall 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Sundsvall 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 3 0
1805-10 -84 86
1810-15 48 71
1815-20 72 56
1820-25 45 1
1825-30 13 116
1830-35 6 116
1835-40 -65 123
1840-45 79 347
1845-50 46 290
1850-55 151 673
1855-60 301 470
1860-65 294 784
1865-70 264 631
1870-75 379 913
1875-80 695 724
1880-85 615 544
1885-90 839 2101
1890-95 1060 421
1895-1900 750 227
1900-05 732 497
1905-10 697 97
1910-15 682 -762
1915-20 333 -331
1920-25 353 -171
1925-30 237 812
1930-35 66 421
1935-40 84 -6
1940-45 760 1188
1945-50 1055 442

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Sundsvall 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Sundsvall 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1468 0,04 0,00
1805-10 1471 -1,14 1,17
1810-15 1473 0,65 0,96
1815-20 1592 0,90 0,70
1820-25 1720 0,52 0,01
1825-30 1766 0,15 1,31
1830-35 1895 0,06 1,22
1835-40 2017 -0,64 1,22
1840-45 2075 0,76 3,34
1845-50 2501 0,37 2,32
1850-55 2837 1,06 4,74
1855-60 3661 1,64 2,57
1860-65 4432 1,33 3,54
1865-70 5327 0,99 2,37
1870-75 6405 1,18 2,85
1875-80 7697 1,81 1,88
1880-85 9116 1,35 1,19
1885-90 10 275 1,63 4,09
1890-95 13 215 1,60 0,64
1895-1900 13 854 1,08 0,33
1900-05 14 831 0,99 0,67
1905-10 16 060 0,87 0,12
1910-15 16 854 0,81 -0,90
1915-20 16 774 0,40 -0,39
1920-25 16 776 0,42 -0,20
1925-30 16 958 0,28 0,96
1930-35 18 007 0,07 0,47
1935-40 18 504 0,09 -0,01
1940-45 18 582 0,82 1,28
1945-50 24 070 0,88 0,37

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Sundsvall 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp