Sundsvalls kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Sundsvalls stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Sundsvalls kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Sundsvalls stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Sundsvalls kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Sundsvalls stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 16 10 10 36  
1920 18 9 9 36  
1922-23 20 6 10 36  
1926-27 16 5 15 36  
1930-31 19 4 13 36  
1934-35 17 4 15 36  
1938 14 5 20 1 40 Nt
1942 13 6 21 40  
1946 11 10 17 2 40  
1950 7 14 22 1 44  
1954 7 14 21 2 44  
1958 11 10 2 20 1 44  
1962 7 11 2 23 1 44  
1966 7 12 6 28 6 1 60 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Sundsvalls stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Sundsvalls kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 6 9 10 32 4 61  
1973 7 5 22 42 5 81  
1976 7 8 21 40 5 81  
1979 11 7 17 41 5 81  
1982 12 4 15 46 4 81  
1985 13 10 10 1 43 4 81  
1988 9 8 11 1 7 41 4 81  
1991 13 8 8 4 4 39 4 1 81 Nyd
1994 12 7 6 7 44 5 81  
1998 14 4 5 7 5 36 10 81  
2002 10 10 7 5 4 38 7 81  
2006 17 8 7 4 4 35 4 2 81 Sd
2010 25 7 3 1 5 32 4 4 81 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Sundsvalls kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Sundsvalls stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 26 10 10
1920 27 9 9
1922-23 26 10 10
1926-27 21 15 15
1930-31 23 13 13
1934-35 21 15 15
1938 19 20 20
1942 19 21 21
1946 21 17 19
1950 21 22 23
1954 21 21 23
1958 23 20 21
1962 20 23 24
1966 25 28 34

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Sundsvalls stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Sundsvalls kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 25 32 36
1973 34 42 47
1976 36 40 45
1979 35 41 46
1982 31 46 50
1985 33 43 47 1
1988 29 41 45 7
1991 33 39 43 5
1994 25 44 49 7
1998 30 36 46 5
2002 32 38 45 4
2006 36 35 39 6
2010 36 32 36 9

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Sundsvalls kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp