Sundsvalls näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sundsvall fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sundsvall fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Sundsvall fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Sundsvall procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Sundsvall 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Sundsvall 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sundsvall fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 136 13 37 32 34 3 38 4 176 473
1835 159 22 59 50 37 5 91 7 129 559
1855 256 86 118 93 67 1 102 208 169 1100

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sundsvall fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 28,7 2,7 7,8 6,8 7,2 0,6 8,0 0,8 37,2 99,8
1835 28,4 3,9 10,5 8,9 6,6 0,9 16,3 1,2 23,1 99,8
1855 23,3 7,8 10,7 8,4 6,1 0,1 9,3 18,9 15,4 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Sundsvall fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sundsvall fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 127 1511 644 451 466 562 988 4749
1920 168 2622 1948 1076 712 1017   7543
1930 185 2739 1747 1225 1719 1241   8856
1940 171 2526 1940 1227 2332 761 168 9125
1950 146 3121 2070 1281 3164 357 101 10 240
1960 142 5313 2277 1457 4040 292   13 521

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sundsvall procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 2,7 31,8 13,6 9,5 9,8 11,8 20,8 100
1920 2,2 34,8 25,8 14,3 9,4 13,5   100
1930 2,1 30,9 19,7 13,8 19,4 14,0   99,9
1940 1,9 27,7 21,3 13,4 25,6 8,3 1,8 100
1950 1,4 30,5 20,2 12,5 30,9 3,5 1,0 100
1960 1,1 39,3 16,8 10,8 29,9 2,2   100,1

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Sundsvall procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Sundsvall 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,81 1,13 0,33 0,52 0,20 7,02
1835 0,80 1,36 0,34 0,93 0,52 6,42
1855 0,73 1,34 0,37 0,63 2,17 4,97

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Sundsvall 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Sundsvall 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,84 1,43 1,09 0,72 0,70
1920 0,76 1,33 1,34 0,83 1,34
1930 0,71 1,17 1,34 1,11 1,54
1950 0,67 1,23 1,29 1,35 1,35
1960 0,83 1,14 1,29 1,13 1,29

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Sundsvall 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp