Tidaholms befolkningsutveckling 1910-1995

Folkmängd i Tidaholm 1910-1995

tabell 1
diagram 1

Tidaholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

tabell 3
diagram 3

Tidaholms andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Tidaholm 1911-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Tidaholm 1910-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Tidaholm 1920-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Tidaholm 1910-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Tidaholm 1910-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1910 4718    
1930 4816    
1950 5926 5685 6139
1970 7497 7663 8265
1995   8352 9274

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Tidaholm 1910-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Tidaholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,24    
1950 0,18 0,12 0,13
1970 0,16 0,12 0,13
1995   0,11 0,13

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Tidaholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Tidaholms andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,08    
1950 0,08 0,06 0,06
1970 0,13 0,10 0,11
1995   0,09 0,11

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Tidaholms andel av rikets befolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Tidaholm 1911-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1911-15 548 267 281
1916-20 447 248 199
1921-25 372 297 75
1926-30 312 349 -37
1931-35 273 270 3
1936-40 253 294 -41
1941-45 410 344 66
1946-50 434 354 80

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Tidaholm 1911-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Tidaholm 1910-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1910-15 23,23 11,32 -1,84
1915-20 19,58 10,87 -0,67
1920-25 16,13 12,88 -0,47
1925-30 13,63 15,25 1,20
1930-35 11,34 11,21 -1,56
1935-40 11,39 13,23 0,59
1940-45 13,94 11,70 -0,52
1945-50 14,97 12,21 0,17

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Tidaholm 1910-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Tidaholm 1920-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1920-25 75 -109
1925-30 -37 275
1930-35 3 -376
1935-40 -41 130
1940-45 66 -151
1945-50 80 49

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Tidaholm 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Tidaholm 1910-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1910-15 4718 1,19 -1,84
1915-20 4565 0,87 -0,67
1920-25 4612 0,33 -0,47
1925-30 4578 -0,16 1,20
1930-35 4816 0,01 -1,56
1935-40 4443 -0,18 0,59
1940-45 5851 0,23 -0,52
1945-50 5797 0,28 0,17

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Tidaholm 1910-1950

Stort diagram

diagram

upp