Tidaholms näringsliv 1920-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Tidaholm fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Tidaholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Tidaholm 1920-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Tidaholm fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 56 1662 133 64 85 65   2065
1930 47 1750 201 106 161 152   2417
1950 70 1837 399 155 214 51 0 2726
1960 73 1999 320 144 444 47   3027

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Tidaholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 2,7 80,5 6,4 3,1 4,1 3,1   99,9
1930 1,9 72,4 8,3 4,4 6,7 6,3 0 100
1950 2,6 67,4 14,6 5,7 7,8 1,9   100
1960 2,4 66,0 10,6 4,8 14,7 1,5   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Tidaholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Tidaholm 1920-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1920 1,76 0,33 0,29 0,36 0,31
1930 1,66 0,49 0,43 0,39 0,69
1950 1,47 0,89 0,59 0,34 0,73
1960 1,40 0,72 0,57 0,56 0,88

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Tidaholm 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp