Tidaholm: litteratur och webb

Webb

Tidaholms kommun:www.tidaholm.se

Tidaholm i Wikipedia

Litteratur

Kjellgren, Ernst: Tidaholm. Från sätesgård till industriort. (Tidaholm: from manor estate to industrial town.) Tidaholm 1981, 184 s.