Tidaholms kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Tidaholms stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Tidaholms kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Tidaholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Tidaholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Tidaholms stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 8 5 6 6   25  
1920 9 5 6 5   25  
1922-23 9 8 6 2   25  
1926-27 6 5 13 1   25  
1930-31 3 5 14 2 1 25 Nykterhetsfolket
1934-35 3 4 15 3   25  
1938 3 2 17 3   25  
1942 2 3 17 3   25  
1946 2 5 15 3   25  
1950 2 5 16 2   25  
1954 2 6 15 2   25  
1958 3 4 15 3   25  
1962 2 4 1 16 2   25  
1966 3 4 2 13 3   25  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Tidaholms stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Tidaholms kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 2 3 3 1 14 2 25  
1973 4 3 13 1 18 2 41  
1976 3 3 12 1 17 3 2 41 Kommunal samling
1979 4 3 10 1 18 1 4 41 Kommunal samling 3, Arbetarpartiet Kommunisterna 1
1982 5 2 8 2 19 1 4 41 Kommunal samling 3, Arbetarpartiet Kommunisterna 1
1985 6 4 7 1 20 1 2 41 Kommunal samling
1988 4 3 7 2 1 19 2 3 41 Kommunal samling
1991 5 3 6 2 16 2 7 41 Kommunal samling
1994 4 6 4 1 1 19 2 4 41 Kommunal samling
1998 5 5 3 3 1 16 3 5 41 Kommunal Samling 2, Tidaholms Väl 3
2002 5 3 4 3 1 19 3 3 41 Kommunal samling 2, Tidaholms Väl 1
2006 7 3 4 2 1 20 3 1 41 Sd
2010 8 3 3 2 2 20 2 1 41 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Tidaholms kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Tidaholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 13 6 12
1920 14 6 11
1922-23 17 6 8
1926-27 11 13 14
1930-31 11 13 14
1934-35 7 15 18
1938 5 17 20
1942 5 17 20
1946 7 15 18
1950 7 16 18
1954 8 15 17
1958 7 15 18
1962 7 16 18
1966 9 13 16

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Tidaholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Tidaholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 9 14 16
1973 21 18 20
1976 19 17 20 2
1979 18 18 19 4
1982 17 19 20 4
1985 18 20 21 2
1988 16 19 21 4
1991 16 16 18 7
1994 15 19 21 5
1998 16 16 19 6
2002 15 19 22 4
2006 16 20 23 2
2010 16 20 22 3

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Tidaholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp