Torshällas kommunala val 1919-1966

Torshälla är numera en del av Eskilstuna kommun. Därför saknas valresultat efter 1966.

Mandatfördelning i Torshällas stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Antalet mandat i Torshällas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 2
diagram 2

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Torshällas stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 2 6 12 20  
1920 3 4 13 20  
1922-23 8 2 10 20  
1926-27 7 13 20  
1930-31 6 13 1 20 Mellanpartiernas samlingslista
1934-35 4 2 1 13 20  
1938 4 2 14 20  
1942 4 1 1 14 20  
1946 2 3 1 13 1 20  
1950 2 5 17 1 25  
1954 2 5 16 2 25  
1958 3 4 1 16 1 25  
1962 2 5 1 16 1 25  
1966 3 6 14 2 25  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Torshällas stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Antalet mandat i Torshällas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 8 12 12
1920 7 13 13
1922-23 10 10 10
1926-27 7 13 13
1930-31 6 13 13
1934-35 6 13 13
1938 6 14 14
1942 6 14 14
1946 6 13 14
1950 7 17 18
1954 7 16 18
1958 8 16 17
1962 9 16 17
1966 9 14 16

upp

Diagram 2: Antalet mandat i Torshällas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp