Torshällas näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Torshälla fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Torshälla fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Torshälla fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Torshälla procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Torshälla 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Torshälla 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Torshälla fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 47 0 6 13 16 6 43 0 0 131
1835 35 0 12 10 15 4 42 5 3 126
1855 52 39 8 13 9 0 26 22 15 184

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Torshälla fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 35,9 0 4,6 9,9 12,2 4,6 32,8 0 0 100
1835 27,8 0 9,5 7,9 11,9 3,2 33,3 4,0 2,4 100
1855 28,3 21,2 4,3 7,1 4,9 0 14,1 12,0 8,2 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Torshälla fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Torshälla fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 79 352 26 49 39 61 47 653
1920 95 492 54 31 31 43   746
1930 88 486 56 30 59 52   771
1950 84 1449 148 63 143 41 4 1932
1960 48 2012 170 81 291 57   2659

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Torshälla procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 12,1 53,9 4,0 7,5 6,0 9,3 7,2 100
1920 12,7 65,9 7,2 4,1 4,1 5,8   99,8
1930 11,4 63,0 7,3 3,9 7,6 6,7   99,9
1950 4,3 75,0 7,7 3,3 7,4 2,1 0,2 100
1960 1,8 75,7 6,4 3,0 10,9 2,1   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Torshälla procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Torshälla 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,90 1,10 0,69 2,10 0,00 0,41
1835 0,65 1,22 0,69 1,90 1,74 0,67
1855 1,16 0,80 0,29 0,96 1,38 2,61

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Torshälla 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Torshälla 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,43 0,42 0,86 0,44 0,55
1920 1,44 0,37 0,38 0,36 0,57
1930 1,44 0,43 0,38 0,44 0,74
1950 1,64 0,47 0,34 0,32 0,81
1960 1,61 0,44 0,36 0,41 1,24

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Torshälla 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp