Tranås befolkningsutveckling 1920-1995

Folkmängd i Tranås 1920-1995

tabell 1
diagram 1

Tranås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

tabell 3
diagram 3

Tranås andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Tranås 1921-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Tranås 1920-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Tranås 1920-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Tranås 1920-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Tranås 1920-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1920 5806    
1930 6439    
1950 13 850 10 335 11 089
1970 19 287 15 150 16 055
1980   14 629 16 209
1995   14 336 15 811

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Tranås 1920-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Tranås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,32    
1950 0,42 0,22 0,24
1970 0,41 0,23 0,24
1995   0,19 0,21

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Tranås andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Tranås andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,10    
1950 0,20 0,10 0,11
1970 0,33 0,19 0,19
1995   0,16 0,18

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Tranås andel av rikets befolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Tranås 1921-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1921-25 530 319 211
1926-30 445 324 121
1931-35 470 353 117
1936-40 475 370 105
1941-45 762 338 424
1946-50 967 444 523

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Tranås 1921-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Tranås 1920-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1920-25 18,26 10,99 0,77
1925-30 14,26 10,38 0,25
1930-35 14,60 10,96 0,89
1935-40 13,88 10,81 1,66
1940-45 20,28 8,99 1,75
1945-50 16,12 7,40 2,82

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Tranås 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Tranås 1920-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1920-25 211 224
1925-30 121 77
1930-35 117 288
1935-40 105 567
1940-45 424 657
1945-50 523 1214

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Tranås 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Tranås 1920-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1920-25 5806 0,73 0,77
1925-30 6241 0,39 0,25
1930-35 6439 0,36 0,89
1935-40 6844 0,31 1,66
1940-45 7516 1,13 1,75
1945-50 8597 1,22 2,82

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Tranås 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp