Tranås: näringsliv 1920-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Tranås fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Tranås procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Tranås 1920-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Tranås fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 70 1614 315 119 148 130   2396
1930 92 1841 422 175 350 256   3136
1950 538 3524 780 337 800 186 26 6191
1960 385 3994 834 303 1043 129   6688

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Tranås procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 2,9 67,4 13,1 5,0 6,2 5,4   100
1930 2,9 58,7 13,5 5,6 11,2 8,2   100,1
1950 8,7 56,9 12,6 5,4 12,9 3,0 0,4 99,9
1960 5,8 59,7 12,5 4,5 15,6 1,9   100

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Tranås procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Tranås 1920-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1920 1,47 0,68 0,47 0,55 0,53
1930 1,34 0,80 0,54 0,64 0,90
1950 1,24 0,77 0,56 0,56 1,15
1960 1,27 0,85 0,54 0,59 1,12

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Tranås 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp