Tranås: kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Tranås stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Tranås kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Tranås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Tranås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Tranås stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 6 9 7 4 4 30 Frikyrkliga nykterhets- och framstegsvänner
1920 6 11 5 3 5 30 Frikyrkliga och nykterhetsvänner
1922-23 11 9 6 4 30  
1926-27 9 10 9 1 1 30 För stadens väl
1930-31 7 11 12 30  
1934-35 7 8 11 3 1 30 Den fria gruppen
1938 5 7 16 2 30  
1942 4 9 16 1 30  
1946 5 8 14 3 30  
1950 6 10 2 22 40  
1954 7 10 2 19 1 1 40 (Uppgift saknas)
1958 9 8 3 18 1 1 40 För sund kommunal politik
1962 6 9 3 21 1 40  
1966 7 8 5 16 2 2 40 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Tranås stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Tranås kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 5 7 8 2 18 1 41  
1973 5 6 9 3 16 2 41  
1976 7 5 9 2 16 2 41  
1979 8 6 6 3 16 2 41  
1982 9 3 5 4 19 1 41  
1985 9 6 4 3 18 1 41  
1988 8 4 5 4 1 18 1 41  
1991 9 3 4 5 17 1 2 41 Tranåsborna
1994 9 2 4 3 21 2 41 Tranåsborna
1998 11 2 3 6 1 17 1 41 Tranåsborna
2002 10 4 3 5 2 17 41  
2006 9 4 4 5 2 15 1 1 41  
2010 11 3 3 3 2 16 1 2 41 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Tranås kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Tranås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 15 7 11
1920 17 5 8
1922-23 20 6 10
1926-27 19 9 10
1930-31 18 12 12
1934-35 15 11 14
1938 12 16 18
1942 13 16 17
1946 13 14 17
1950 18 22 22
1954 19 19 20
1958 20 18 19
1962 18 21 22
1966 20 16 18

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Tranås stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Tranås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 22 18 19
1973 23 16 18
1976 23 16 18
1979 23 16 18
1982 21 19 20
1985 22 18 19
1988 21 18 19 1
1991 21 17 18 2
1994 18 21 21 2
1998 22 17 17 2
2002 22 17 17 2
2006 22 15 16 3
2010 20 16 17 4

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Tranås kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp