Tranås: historia

Handelsorten Tranås blev köping 1881 med ca 990 invånare och 1919 stad tillsammans med intilliggande Tranåskvarns municipalsamhälle; invånarantalet uppgick då till över 5000.

Näringslivet har varit starkt industriellt inriktat med betoning på pälsvaror och skinn samt möbler, snickerier, sportartiklar m.m. Efter stadsbildandet har tillväxten varit medelstark och särskilt god 1935-1950.