Trollhättans befolkningsutveckling 1910-1995

Folkmängd i Trollhättan 1910-1995

tabell 1
diagram 1

Trollhättans andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

tabell 3
diagram 3

Trollhättans andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Trollhättan 1916-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Trollhättan 1915-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Trollhättan 1920-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Trollhättan 1915-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Trollhättan 1910-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1910 12 275    
1930 15 014    
1950 24 142 22 951 24 534
1970 44 619 41 016 43 087
1995   43 520 48 026

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Trollhättan 1910-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Trollhättans andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,75    
1950 0,73 0,50 0,53
1970 0,94 0,63 0,66
1995   0,59 0,65

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Trollhättans andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Trollhättans andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,24    
1950 0,34 0,23 0,25
1970 0,76 0,51 0,53
1995   0,49 0,54

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Trollhättans andel av rikets befolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Trollhättan 1916-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1916-20 1677 934  
1921-25 1584 749 835
1926-30 1139 731 408
1931-35 891 765 126
1936-40 1092 810 282
1941-45 1958 815 1143
1946-50 2358 911 1447

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Trollhättan 1916-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Trollhättan 1915-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1915-20 23,75 13,23 -0,15
1920-25 21,46 10,15 0,44
1925-30 14,31 9,18 -1,65
1930-35 11,87 10,19 -0,16
1935-40 14,54 10,78 2,93
1940-45 21,10 8,78 2,16
1945-50 21,84 8,44 1,02

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Trollhättan 1915-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Trollhättan 1920-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1920-25 835 325
1925-30 408 -1317
1930-35 126 -117
1935-40 282 2202
1940-45 1143 1894
1945-50 1447 1099

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Trollhättan 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Trollhättan 1915-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1915-20 13 985 1,06 -0,15
1920-25 14 763 1,13 0,44
1925-30 15 923 0,51 -1,65
1930-35 15 014 0,17 -0,16
1935-40 15 023 0,38 2,93
1940-45 17 507 1,31 2,16
1945-50 21 596 1,34 1,02

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Trollhättan 1915-1950

Stort diagram

diagram

upp