Trollhättans kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Trollhättans stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Trollhättans kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Trollhättans stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Trollhättans kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Trollhättans stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 5 5 26 36  
1920 7 5 19 5 36 Frihet och rätt
1922-23 6 6 15 9 36 Kommunala samlingslistan
1926-27 6 4 21 1 4 36 Kommunala samlings- och sparsamhetslistan
1930-31 6 6 19 5 36 Kommunala gruppen
1934-35 6 4 25 1 36  
1938 4 4 25 3 36  
1942 3 5 25 3 36  
1946 2 8 20 6 36  
1950 2 9 24 1 36  
1954 2 10 22 2 36  
1958 4 8 1 23 36  
1962 4 8 1 22 1 36  
1966 4 9 5 22 4 44  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Trollhättans stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Trollhättans kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 4 9 9 27 2 51  
1973 5 6 11 26 3 51  
1976 6 8 12 32 3 61  
1979 8 8 9 31 5 61  
1982 11 5 7 34 4 61  
1985 10 8 6 2 31 4 61  
1988 8 7 6 5 31 4 61  
1991 11 6 6 2 3 26 4 3 61 Nyd
1994 9 4 4 1 5 32 6 61  
1998 10 3 3 4 4 27 8 2 61 Sd
2002 7 5 4 4 3 30 6 2 61 Sd
2006 9 4 4 4 3 33 3 1 61 Sd
2010 11 5 2 2 4 31 3 3 61 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Trollhättans kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Trollhättans stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 10 26 26
1920 12 19 19
1922-23 12 15 15
1926-27 10 21 22
1930-31 12 19 19
1934-35 10 25 26
1938 8 25 28
1942 8 25 28
1946 10 20 26
1950 11 24 25
1954 12 22 24
1958 13 23 23
1962 13 22 23
1966 18 22 26

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Trollhättans stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Trollhättans kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 22 27 29
1973 22 26 29
1976 26 32 35
1979 25 31 36
1982 23 34 38
1985 24 31 35 2
1988 21 31 35 5
1991 25 26 30 6
1994 18 32 38 5
1998 20 27 35 6
2002 20 30 36 5
2006 21 33 36 4
2010 20 31 34 7

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Trollhättans kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp