Trollhättans näringsliv 1920-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Trollhättan fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Trollhättan procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Trollhättan 1920-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Trollhättan fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 180 4275 509 273 256 389   5882
1930 201 3926 720 379 501 449   6176
1940 130 5878 844 445 845 354 113 8609
1950 237 7381 1049 556 1125 216 111 10 675
1960 195 9175 1519 626 2005 202   13 722

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Trollhättan procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 3,1 72,7 8,6 4,6 4,3 6,6   99,9
1930 3,3 63,6 11,7 6,1 8,1 7,3 1,3 100,1
1940 1,5 68,3 9,8 5,2 9,8 4,1 1,0 100
1950 2,2 69,1 9,8 5,2 10,5 2,0   99,8
1960 1,4 66,9 11,1 4,6 14,6 1,5   100,1

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Trollhättan procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Trollhättan 1920-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1920 1,59 0,44 0,43 0,38 0,65
1930 1,46 0,69 0,59 0,47 0,80
1950 1,51 0,60 0,54 0,46 0,77
1960 1,42 0,76 0,55 0,55 0,88

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Trollhättan 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp