Trosas kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Trosas stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Trosas kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Trosas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Trosas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Trosas stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 6 8 6 20  
1920 7 8 5 20  
1922-23 11 5 4 20  
1926-27 11 2 5 2 20 Vänsterns samlingslista
1930-31 11 2 6 1 20 Förenade vänstern
1934-35 12 2 6 20  
1938 11 9 20  
1942 9 1 10 20  
1946 5 4 10 1 20  
1950 4 5 11 20  
1954 5 5 10 20  
1958 5 3 2 10 20  
1962 4 3 2 11 20  
1966 5 4 2 9 20  

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Trosas stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Trosas kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 3 4 3 10 20  
1991 11 5 4 2 1 13 1 2 39  
1994 9 4 3 1 2 15 1 35  
1998 10 2 2 4 2 12 3 35  
2002 9 4 2 2 1 15 2 35  
2006 13 3 2 2 1 13   1 35 TRR
2010 17 3 1 1 2 9 0 2 35 Trosa Radikaler 1, Sd 1

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Trosas kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Trosas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 14 6 6
1920 15 5 5
1922-23 16 4 4
1926-27 13 5 5
1930-31 13 6 6
1934-35 14 6 6
1938 11 9 9
1942 10 10 10
1946 9 10 11
1950 9 11 11
1954 10 10 10
1958 10 10 10
1962 9 11 11
1966 11 9 9

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Trosas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Trosas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 10 10 10
1991 22 13 14 3
1994 17 15 16 2
1998 18 12 15 2
2002 17 15 17 1
2006 20 13 13 2
2010 22 9 9 4

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Trosas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp