Trosas näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Trosa fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Trosa fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Trosa fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Trosa procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Trosa 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Trosa 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Trosa fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Fiske Övrigt SUMMA
1805 55 0 13 0 19 0 0 0 42 0 129
1835 51 2 9 0 5 0 42 2 40 8 159
1855 49 4 7 10 8 0 16 13 21 0 128

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Trosa fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Fiske Övrigt SUMMA
1805 42,6 0 10,1 0 14,7 0 0 0 32,6 0 100
1835 32,1 1,3 5,7 0 3,1 0 26,4 1,3 25,2 5,0 100
1855 38,3 3,1 5,5 7,8 6,3 0 12,5 10,2 16,4 0 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Trosa fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Trosa fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 32 92 23 20 31 83 0 281
1920 67 140 71 25 29 45   377
1930 73 97 47 27 59 46   349
1950 40 215 75 31 100 11 6 478
1960 19 259 83 31 130 15   537

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Trosa procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 11,4 32,7 8,2 7,1 11,0 29,5 0 99,9
1920 17,8 37,1 18,8 6,6 7,7 11,9   99,9
1930 20,9 27,8 13,5 7,7 16,9 13,2   100
1950 8,4 45,0 15,7 6,5 20,9 2,3 1,2 100
1960 3,5 48,2 15,5 5,8 24,2 2,8   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Trosa procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Trosa 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,09 0,78 0,62 0,00 0,00 6,15
1835 0,82 0,40 0,14 1,51 0,56 8,39
1855 0,97 0,99 0,37 0,85 1,17 5,29

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Trosa 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Trosa 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,87 0,86 0,82 0,80 1,75
1920 0,81 0,97 0,62 0,68 1,18
1930 0,64 0,80 0,75 0,97 1,45
1950 0,98 0,96 0,67 0,91 0,88
1960 1,02 1,05 0,69 0,92 1,65

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Trosa 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp