Uppsalas befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Uppsala 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Uppsala 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Uppsalas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Uppsalas andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Uppsala 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Uppsala 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Uppsala 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Uppsala 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Uppsala 1570-1850

1570 1714
1610 1710
1650 2216
1690 2487
1730 3774
1770 3859
1810 4076
1850 6952

upp

Diagram 1: Folkmängd i Uppsala 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Uppsala 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 6952    
1890 21511    
1930 30313    
1950 63008 58630 64828
1970 103 374 92624 106 702
1995   119 979 161 292

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Uppsala 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Uppsalas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 3,79    
1610 3,13    
1650 2,21    
1690 1,72    
1730 2,38    
1770 1,87    
1810 1,84    
1850 1,98    
1890 2,39    
1930 1,52    
1950 1,93 1,28 1,41
1970 2,18 1,42 1,63
1995   1,63 2,19

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Uppsalas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Uppsalas andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,18    
1850 0,20    
1890 0,50    
1930 0,50    
1950 0,90 0,60 0,66
1970 1,76 1,15 1,32
1995   1,36 1,83

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Uppsalas andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Uppsala 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 692 841 -149
1841-45 835 711 124
1846-50 878 948 -70
1851-55 1078 1137 -59
1856-60 1610 1584 -348
1861-65 1626 1333 293
1866-70 1624 1292 332
1871-75 1599 1479 120
1876-80 2306 1757 380
1881-85 2644 1903 741
1886-90 2989 2115 874
1891-95 2512 1918 595
1896-1900 2388 1952 436
1901-05 2301 1966 335
1906-10 2626 1950 676
1911-15 2768 2044 724
1916-20 2528 1960 568
1921-25 2250 1885 365
1926-30 1773 1961 -188
1931-35 1631 1897 -266
1936-40 2515 2092 423
1941-45 4389 2066 2323
1946-50 6381 2709 3672

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Uppsala 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Uppsala 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -0,55
1805-10     -2,20
1810-15     2,87
1815-20     0,68
1820-25     0,11
1825-30     0,27
1830-35     2,16
1835-40 29,06 35,32 2,48
1840-45 32,10 27,33 3,14
1845-50 28,58 30,86 2,80
1850-55 31,01 32,71 3,20
1855-60 40,23 39,57 2,00
1860-65 38,44 31,52 3,53
1865-70 31,70 25,22 1,67
1870-75 27,97 25,87 1,91
1875-80 33,80 25,75 2,61
1880-85 33,74 24,28 4,83
1885-90 29,59 20,94 0,43
1890-95 23,36 17,83 -0,63
1895-1900 22,29 18,22 0,92
1900-05 20,14 17,20 1,01
1905-10 21,58 16,02 0,78
1910-15 21,33 15,75 0,95
1915-20 18,11 14,04 0,30
1920-25 15,57 13,05 0,54
1925-30 11,81 13,06 0,31
1930-35 10,76 12,52 2,56
1935-40 14,82 12,33 2,35
1940-45 22,89 10,77 3,06
1945-50 23,37 9,92 1,64

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Uppsala 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Uppsala 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -68 -140
1805-10 -351 -539
1810-15 -164 584
1815-20 -186 153
1820-25 -67 24
1825-30 60 59
1830-35 -268 491
1835-40 -149 590
1840-45 124 817
1845-50 -70 860
1850-55 -59 1113
1855-60 -348 801
1860-65 293 1495
1865-70 332 854
1870-75 120 1091
1875-80 380 1651
1880-85 741 3786
1885-90 874 435
1890-95 595 -678
1895-1900 436 991
1900-05 335 1149
1905-10 676 945
1910-15 724 1232
1915-20 568 413
1920-25 365 774
1925-30 -188 465
1930-35 -266 3878
1935-40 423 3990
1940-45 2323 5867
1945-50 3672 4471

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Uppsala 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Uppsala 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 5105 -0,27 -0,55
1805-10 4897 -1,43 -2,20
1810-15 4076 -0,80 2,87
1815-20 4496 -0,83 0,68
1820-25 4463 -0,30 0,11
1825-30 4420 0,27 0,27
1830-35 4539 -1,18 2,16
1835-40 4762 -0,63 2,48
1840-45 5203 0,48 3,14
1845-50 6144 -0,23 2,80
1850-55 6952 -0,17 3,20
1855-60 8006 -0,87 2,00
1860-65 8459 0,69 3,53
1865-70 10 247 0,65 1,67
1870-75 11 433 0,21 1,91
1875-80 12 644 0,60 2,61
1880-85 15 675 0,95 4,83
1885-90 20 202 0,87 0,43
1890-95 21 511 0,55 -0,63
1895-1900 21 428 0,41 0,92
1900-05 22 855 0,29 1,01
1905-10 24 339 0,56 0,78
1910-15 25 960 0,56 0,95
1915-20 27 916 0,41 0,30
1920-25 28 897 0,25 0,54
1925-30 30 036 -0,13 0,31
1930-35 30 313 -0,18 2,56
1935-40 33 925 0,25 2,35
1940-45 38 357 1,21 3,06
1945-50 54 598 1,35 1,64

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Uppsala 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp