Uppsalas näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Uppsala fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Uppsala fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Uppsala fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Uppsala procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Uppsala 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Uppsala 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Uppsala fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 435 31 74 14 177 7 409 41 86 1274
1835 571 67 161 9 184 72 288 53 45 1450
1855 995 50 177 14 197 43 371 295 5 2147

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Uppsala fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 34,1 2,4 5,8 1,1 13,9 0,5 32,1 3,2 6,8 99,9
1835 39,4 4,6 11,1 0,6 12,6 5,0 19,9 3,6 3,1 99,9
1855 46,3 2,3 8,2 0,6 9,2 2,0 17,3 13,7 0,2 99,8

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Uppsala fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Uppsala fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 106 1940 490 428 1063 1913 1568 7508
1920 261 5746 2378 1083 2180 1878   13 526
1930 302 6090 2319 1031 3565 1819   15 126
1940 321 8033 2777 1206 5319 1376 151 19 183
1950 309 9909 3477 1540 8135 786 90 24 246
1960 631 12 429 4493 1772 13 140 744   33 209

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Uppsala procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 1,4 25,8 6,5 5,7 14,2 25,5 20,9 100
1920 1,9 42,5 17,6 8,0 16,1 13,9   100
1930 2,0 40,3 15,3 6,8 23,6 12,0   100
1940 1,7 41,9 14,5 6,3 27,7 7,2 0,8 100,1
1950 1,3 40,9 14,3 6,3 33,5 3,2 0,4 99,9
1960 1,9 37,4 13,5 5,3 39,6 2,2   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Uppsala procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Uppsala 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,94 0,53 0,61 2,10 0,82 1,26
1835 1,08 0,82 0,81 1,14 1,56 0,86
1855 1,14 0,61 0,67 1,18 1,57 0,06

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Uppsala 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Uppsala 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,68 0,68 0,66 1,04 1,51
1920 0,93 0,91 0,75 1,42 1,38
1930 0,92 0,91 0,66 1,36 1,32
1950 0,89 0,87 0,65 1,46 1,23
1960 0,87 0,97 0,75 1,27 1,88

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Uppsala 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp