Vänersborgs befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Vänersborg 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Vänersborg 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Vänersborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Vänersborgs andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Vänersborg 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Vänersborg 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Vänersborg 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Vänersborg 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Vänersborg 1570-1850

1570 388
1610 388
1650 480
1690 976
1730 1108
1770 1264
1810 1534
1850 3067

upp

Diagram 1: Folkmängd i Vänersborg 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Vänersborg 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 3067    
1890 5613    
1930 8942    
1950 15 742 14 625 17 427
1970 20 613 19 465 23 930
1995   20 915 26 673

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Vänersborg 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Vänersborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,86    
1610 0,71    
1650 0,48    
1690 0,68    
1730 0,70    
1770 0,61    
1810 0,69    
1850 0,87    
1890 0,62    
1930 0,45    
1950 0,48 0,44 0,38
1970 0,43 0,30 0,37
1995   0,28 0,36

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Vänersborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Vänersborgs andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,07    
1850 0,09    
1890 0,13    
1930 0,15    
1950 0,22 0,21 0,18
1970 0,35 0,24 0,30
1995   0,23 0,30

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Vänersborgs andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Vänersborg 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 382 261 121
1841-45 448 290 158
1846-50 461 455 6
1851-55 494 370 124
1856-60 647 475 172
1861-65 654 430 224
1866-70 708 658 50
1871-75 736 532 204
1876-80 805 555 250
1881-85 799 492 307
1886-90 696 404 292
1891-95 653 479 174
1896-1900 764 476 288
1901-05 909 498 411
1906-10 935 566 369
1911-15 918 590 328
1916-20 984 655 329
1921-25 810 576 234
1926-30 626 526 100
1931-35 573 483 90
1936-40 604 481 123
1941-45 942 512 430
1946-50 1356 702 654

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Vänersborg 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Vänersborg 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,00
1805-10     0,97
1810-15     4,89
1815-20     0,76
1820-25     2,97
1825-30     1,05
1830-35     -1,51
1835-40 35,16 24,02 3,03
1840-45 34,16 22,11 0,77
1845-50 31,99 31,58 1,24
1850-55 32,21 24,13 0,64
1855-60 39,34 28,88 3,74
1860-65 32,09 21,10 1,33
1865-70 30,98 28,79 0,84
1870-75 30,58 22,10 0,76
1875-80 30,95 21,34 0,12
1880-85 29,15 17,95 -1,48
1885-90 25,86 15,01 -0,23
1890-95 23,27 17,07 0,00
1895-1900 26,40 16,45 1,10
1900-05 28,43 15,57 1,09
1905-10 26,14 15,82 0,35
1910-15 24,01 15,43 0,29
1915-20 24,34 16,20 0,93
1920-25 18,43 13,10 0,19
1925-30 13,75 11,55 -0,58
1930-35 12,82 10,80 0,12
1935-40 13,24 10,54 -0,23
1940-45 13,88 7,54 0,39
1945-50 19,12 9,90 1,27

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Vänersborg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Vänersborg 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -16 0
1805-10 -273 70
1810-15 -39 375
1815-20 35 71
1820-25 37 293
1825-30 -31 121
1830-35 -42 -181
1835-40 121 329
1840-45 158 101
1845-50 6 179
1850-55 124 98
1855-60 172 615
1860-65 224 271
1865-70 50 193
1870-75 204 184
1875-80 250 30
1880-85 307 -407
1885-90 292 -61
1890-95 174 1
1895-1900 288 319
1900-05 411 349
1905-10 369 124
1910-15 328 110
1915-20 329 376
1920-25 234 83
1925-30 100 -266
1930-35 90 53
1935-40 123 -104
1940-45 430 179
1945-50 654 901

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Vänersborg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Vänersborg 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1453 -0,22 0,00
1805-10 1437 -3,80 0,97
1810-15 1534 -0,51 4,89
1815-20 1870 0,37 0,76
1820-25 1976 0,37 2,97
1825-30 2306 -0,27 1,05
1830-35 2396 -0,35 -1,51
1835-40 2173 1,11 3,03
1840-45 2623 1,20 0,77
1845-50 2882 0,04 1,24
1850-55 3067 0,81 0,64
1855-60 3289 1,05 3,74
1860-65 4076 1,10 1,33
1865-70 4571 0,22 0,84
1870-75 4814 0,85 0,76
1875-80 5202 0,96 0,12
1880-85 5482 1,12 -1,48
1885-90 5382 1,09 -0,23
1890-95 5613 0,62 0,00
1895-1900 5788 1,00 1,10
1900-05 6395 1,29 1,09
1905-10 7155 1,03 0,35
1910-15 7648 0,86 0,29
1915-20 8086 0,81 0,93
1920-25 8791 0,53 0,19
1925-30 9108 0,22 -0,58
1930-35 8942 0,20 0,12
1935-40 9125 0,27 -0,23
1940-45 9144 0,94 0,39
1945-50 14 187 0,92 1,27

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Vänersborg 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp