Vänersborgs kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Vänersborgs stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Vänersborgs kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Vänersborgs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Vänersborgs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Vänersborgs stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1919 12 6 8 4 30  
1920 13 4 8 3 2 30 Fri- och rättigheter
1922-23 15 3 8 4 30  
1926-27 13 4 10 3 30  
1930-31 12 3 15 30  
1934-35 11 4 14 1 30  
1938 7 2 17 4 30 Allt för Vänersborg
1942 9 4 17 30  
1946 8 7 2 20 3 40  
1950 7 12 1 20 40  
1954 7 12 1 20 40  
1958 8 10 2 20 40  
1962 6 10 3 21 40  
1966 7 10 4 16 2 1 40 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Vänersborgs stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Vänersborgs kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 4 11 6 19 1 41  
1973 6 8 13 1 19 2 49  
1976 6 7 13 1 20 2 49  
1979 8 7 12 21 3 51  
1982 10 4 11 23 3 51  
1985 10 10 9 18 4 51  
1988 8 7 8 1 4 19 4 51  
1991 9 5 7 4 2 15 3 6 51 Folkviljan nej till flygplats i Skogaryd
1994 7 3 4 2 2 21 3 9 51 Folkviljan
1998 6 2 4 4 2 16 5 12 51 Folkviljan
2002 6 2 4 4 2 16 5 12 51 Folkviljan
2006 9 4 5 4 2 21 4 2 51 Folkviljan
2010 13 5 3 2 4 12 8 4 51 Välfärdspartiet 2, Sd 2

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Vänersborgs kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Vänersborgs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 18 8 12
1920 17 8 11
1922-23 18 8 12
1926-27 17 10 13
1930-31 15 15 15
1934-35 15 14 15
1938 9 17 17
1942 13 17 17
1946 17 20 23
1950 20 20 20
1954 20 20 20
1958 20 20 20
1962 19 21 21
1966 21 16 18

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Vänersborgs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Vänersborgs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 21 19 20
1973 28 19 21
1976 27 20 22
1979 27 21 24
1982 25 23 26
1985 29 18 22
1988 24 19 23 4
1991 25 15 18 8
1994 16 21 24 11
1998 16 16 21 14
2002 16 16 21 14
2006 22 21 25 4
2010 23 12 20 8

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Vänersborgs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp