Vänersborgs historia

Från mitten av 1500-talet låg på platsen samhället Brätte, som erhöll stadsprivilegier 1619. Namnet Vänersborg tillkom jämte nya privilegier 1644. Stadens ekonomiska grund vilade på järn- och träutförseln från Vänerområdet, liksom på den värmländska järnhanteringens expansion. Staden var också omlastningsplats via den s.k. edsvägen och Göta älv för trafik till Göteborg. Som befäst gräns- och garnisonsstad utsattes Vänersborg flera gånger för ockupation och förstörelse under 1600-talet. Staden blev 1690 residensstad för Älvsborgs län. Med ca 1 500 invånare var den 1800 en medelstor svensk stad.

Vänersborg utvecklades starkt efter öppnandet av Trollhätte kanal 1800, Göta kanal 1822-32 och Trollhätte slussar 1844. Senare växte en betydande industri fram, men efter 1930 har Vänersborg omvandlats till servicestad, präglad av bl.a. centrallasarett och mentalsjukhus. Samtidigt har folkmängden ökat relativt måttfullt.