Vänersborgs näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vänersborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vänersborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Vänersborg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Vänersborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Vänersborg 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Vänersborg 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vänersborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 60 28 20 30 48 10 220 49 20 485
1835 196 33 45 33 57 26 136 3 13 542
1855 208 25 79 66 63 30 198 111 39 819

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vänersborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 12,4 5,8 4,1 6,2 9,9 2,1 45,4 10,1 4,1 100,1
1835 36,2 6,1 8,3 6,1 10,5 4,8 25,1 0,5 2,4 100
1855 25,4 3,0 9,6 8,1 7,6 3,7 24,2 13,5 4,8 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vänersborg fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Vänersborg fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 67 1180 156 141 296 372 83 2295
1920 107 2101 470 259 599 316   3852
1930 118 2260 482 290 812 310   4272
1950 280 3039 864 588 2364 162 143 7440
1960 252 3549 896 459 3245 134   8535

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Vänersborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 2,9 51,4 6,8 6,1 12,9 16,2 3,6 99,9
1920 2,8 54,5 12,2 6,7 15,5 8,2   99,9
1930 2,8 52,9 11,3 6,8 19,0 7,3   100,1
1950 3,8 40,8 11,6 7,9 31,8 2,2 1,9 100
1960 2,9 41,6 10,5 5,4 38,0 1,6   100

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Vänersborg procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Vänersborg 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 0,47 0,80 0,51 2,97 2,59 0,77
1835 1,04 1,00 0,70 1,43 0,22 0,67
1855 0,67 1,24 0,68 1,65 1,55 1,55

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Vänersborg 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Vänersborg 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,36 0,72 0,70 0,94 0,96
1920 1,19 0,63 0,63 1,37 0,81
1930 1,21 0,67 0,66 1,09 0,80
1950 0,89 0,71 0,81 1,39 0,85
1960 0,88 0,71 0,64 1,44 0,94

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Vänersborg 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp