Värnamos befolkningsutveckling 1920-1995

Folkmängd i Värnamo 1920-1995

tabell 1
diagram 1

Värnamos andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

tabell 3
diagram 3

Värnamos andel av rikets befolkning 1930-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Värnamo 1921-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Värnamo 1920-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Värnamo 1920-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Värnamo 1920-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Värnamo 1920-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1920 3664    
1930 4054    
1950 11 380 9355 9585
1970 16 789 14 962 15 199
1980   15 838 18 499
1995   16 969 19 530

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 1: Folkmängd i Värnamo 1920-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Värnamos andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,20    
1950 0,34 0,20 0,21
1970 0,36 0,23 0,23
1995   0,23 0,26

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Värnamos andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Värnamos andel av rikets befolkning 1930-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1930 0,07    
1950 0,16 0,09 0,10
1970 0,29 0,19 0,19
1995   0,19 0,22

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Värnamos andel av rikets befolkning 1930-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Värnamo 1921-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1921-25 403 183 220
1926-30 324 210 114
1931-35 340 194 146
1936-40 448 236 212
1941-45 623 264 359
1946-50 966 358 608

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Värnamo 1921-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Värnamo 1920-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1920-25 22,00 9,99 -0,01
1925-30 16,69 10,82 0,30
1930-35 16,77 9,57 2,60
1935-40 18,95 9,99 2,83
1940-45 22,22 9,42 1,65
1945-50 19,65 7,28 1,33

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Värnamo 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Värnamo 1920-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1920-25 220 -2
1925-30 114 58
1930-35 146 527
1935-40 212 669
1940-45 359 462
1945-50 608 656

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Värnamo 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Värnamo 1920-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1920-25 3664 1,20 -0,01
1925-30 3882 0,59 0,30
1930-35 4054 0,72 2,60
1935-40 4727 0,90 2,83
1940-45 5608 0,92 1,65
1945-50 9831 1,24 1,33

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Värnamo 1920-1950

Stort diagram

diagram

upp