Värnamos näringsliv 1920-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den förvärvsarbetande befolkningen i Värnamo fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

tabell 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Värnamo procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

tabell 2
diagram 1

Näringsprofil för Värnamo 1920-1960

tabell 3
diagram 2

upp

Tabell 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Värnamo fördelad på näringsgrenar 1920-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 52 870 216 115 114 144   1511
1930 56 952 262 143 284 123   1820
1950 487 2884 598 314 715 130 16 5144
1960 372 3510 699 364 1216 102   6263

upp

Tabell 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Värnamo procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1920 3,4 57,6 14,3 7,6 7,5 9,5   99,9
1930 3,1 52,3 14,4 7,9 15,6 6,8   100,1
1950 9,5 56,1 11,6 6,1 13,9 2,5 0,3 100
1960 5,9 56,0 11,2 5,8 19,4 1,6   99,9

upp

Diagram 1: Den förvärvsarbetande befolkningen i Värnamo procentuellt fördelad på näringsgrenar 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Näringsprofil för Värnamo 1920-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1920 1,26 0,74 0,71 0,66 0,94
1930 1,20 0,85 0,77 0,90 0,75
1950 1,22 0,71 0,63 0,61 0,96
1960 1,19 0,76 0,69 0,73 0,94

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Värnamo 1920-1960

Stort diagram

diagram

upp