Värnamos kommunala val 1920-2010

Mandatfördelning i Värnamos stadsfullmäktige 1920-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Värnamos kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Värnamos stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Värnamos kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Värnamos stadsfullmäktige 1920-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total I Övriga ingår
1920 12 8 3 2 25  
1922-23 13 5 5 2 25  
1926-27 13 7 5 25  
1930-31 10 4 9 2 25 Nykterhetsvännerna
1934-35 8 5 11 1 25  
1938 7 5 15 3 30  
1942 7 5 15 3 30  
1946 5 6 3 13 3 30  
1950 5 7 2 16 30  
1954 5 6 2 16 1 30  
1958 6 5 3 15 1 30  
1962 6 7 4 22 1 40  
1966 7 7 5 16 2 3 40 KdS

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Värnamos stadsfullmäktige 1920-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Värnamos kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 7 7 14 3 17 1 49  
1973 7 5 15 4 16 2 49  
1976 7 5 15 4 16 2 49  
1979 9 5 12 4 16 2 1 49 Arbetarpartiet kommunisterna
1982 10 3 10 5 1 18 1 1 49 Arbetarpartiet kommunisterna
1985 10 5 8 4 2 18 1 1 49 Arbetarpartiet kommunisterna
1988 9 5 9 5 2 17 1 1 49 Arbetarpartiet kommunisterna
1991 10 5 9 7 1 17 2 51 Arbetarpartiet kommunisterna
1994 10 3 10 5 3 19 1 51 Arbetarpartiet kommunisterna
1998 10 1 12 8 2 16 1 1 51 Kommunisterna
2002 10 1 12 8 2 16 1 1 51  
2006 10 2 10 7 1 19 2   51  
2010 10 2 11 6 1 17 1 3 51 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Värnamos kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Värnamos stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

  Borg S S+K
1920 20 3 5
1922-23 18 5 7
1926-27 20 5 5
1930-31 14 9 9
1934-35 13 11 12
1938 12 15 18
1942 12 15 18
1946 14 13 16
1950 14 16 16
1954 13 16 17
1958 14 15 16
1962 17 22 23
1966 19 16 18

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Värnamos stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Värnamos kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 31 17 18
1973 31 16 18
1976 31 16 18
1979 30 16 18 1
1982 28 18 19 2
1985 27 18 19 3
1988 28 17 18 3
1991 31 17 17 3
1994 28 19 19 4
1998 31 16 17 3
2002 31 16 17 3
2006 29 19 21 1
2010 29 17 18 4

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Värnamos kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp