Värnamos historia

Värnamo var redan under tidig medeltid centralort för Östbo härad, med ting och marknad. Till den senares betydelse bidrog avsaknaden av städer i västra Småland. Värnamo blev köping under Jönköping 1620 och självständig köping 1859.

Järnvägsbyggen 1877-1902 mot bl.a. Halmstad, Nässjö, Alvesta och Borås främjade dess industriella tillväxt, och 1920 erhölls stadsprivilegier. Under denna period ökade folkmängden från ca 300 till 3 664. Värnamo landskommun införlivades 1947 med staden, vilket förstärkte en fortsatt dynamisk expansion; invånarantalet hade 1970 ökat till 16 789.