Vaxholms kommunala val 1920-2010

Mandatfördelning i Vaxholms stadsfullmäktige 1920-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Vaxholms kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Vaxholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Vaxholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Vaxholms stadsfullmäktige 1920-1966

  H/M L/Fp Bf/C S K/V Ö Summa
1920 10 12 3 25
1922 11 10 2 25
1926 8 11 4 25
1930 8 10 6 1 25
1934 5 10 7 1 25
1938 4 10 10 1 25
1942 6 8 10 1 25
1946 3 10 11 1 25
1950 3 10 12 25
1954 4 10 11 25
1958 5 7 1 11 1 25
1962 4 7 1 13 25

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Vaxholms stadsfullmäktige 1920-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Vaxholms kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 4 7 5     15     31  
1973 10 6 11     18 2 2 49 Planskilda korsningspartiet
1976 10 5 8     17 3 6 49 Planskilda korsningspartiet
1979 12 5 6     16 3 7 49 Planskilda korsningspartiet
1982 11 3 2   1 12 2   31  
1985 11 5 2   1 11 1   31  
1988 9 5 4   2 10 1   31  
1991 12 4 4 1 1 8 1   31  
1994 10 3 5   1 11 1   31  
1998 12 3 2 2 2 9 1   31  
2002 10 5 2 2   10 2   31  
2006 16 3 2 1 1 7 1   31  
2010 13 4 4 0 2 7 1 0 31  

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Vaxholms kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Vaxholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

  Borg S S+K
1920 22 3 3
1922 21 2 4
1926 19 4 6
1930 18 6 6
1934 15 7 9
1938 14 10 10
1942 14 10 10
1946 13 11 11
1950 13 12 12
1954 14 11 11
1958 13 11 11
1962 12 13 13
1966 14 11 11

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Vaxholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Vaxholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 16 15 15  
1973 27 18 20 2
1976 23 17 20 6
1979 23 16 19 7
1982 16 12 14  
1985 18 11 12  
1988 18 10 11  
1991 21 8 9  
1994 18 11 12  
1998 19 9 10  
2002 19 10 12  
2006 22 7 8 1
2010 21 7 8 2

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Vaxholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp