Vaxholms näringsliv 1805-1855 samt 1920-1970

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vaxholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vaxholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Vaxholm fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Vaxholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Vaxholm 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Vaxholm 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vaxholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 42 2 18 49 17 90 29 8 59 314
1835 27 2 12 35 14 84 30 5 79 288
1855 45 3 17 31 13 170 41 24 49 393

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vaxholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 13,4 0,6 5,7 15,6 5,4 28,7 9,2 2,5 18,8 99,9
1835 9,4 0,7 4,2 12,2 4,9 29,2 10,4 1,7 27,4 100,1
1855 11,5 0,8 4,3 7,9 3,3 43,3 10,4 6,1 12,5 100,1

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vaxholm fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Vaxholm fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 41 121 35 23 389 85 64 758
1920 45 318 187 56 777 153   1536
1930 54 221 144 75 852 132   1478
1950 56 392 142 100 806 15 34 1545
1960 41 529 161 106 731 9   1577

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Vaxholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 5,4 16,0 4,6 3,0 51,3 11,2 8,4 99,9
1920 2,9 20,7 12,2 3,6 50,6 10,0   100
1930 3,6 14,9 9,7 5,1 57,6 8,9   99,8
1950 3,6 25,4 9,2 6,5 52,2 1,0 2,2 100,1
1960 2,6 33,5 10,2 6,7 46,3 0,6   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Vaxholm procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Vaxholm 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsfolk Husligt Övrigt
1805 0,36 1,65 1,44 0,60 0,64 3,55
1835 0,25 1,15 1,56 0,59 0,74 7,60
1855 0,29 0,85 2,79 0,71 0,70 4,03

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Vaxholm 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Vaxholm 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,42 0,48 0,34 3,74 0,66
1920 0,45 0,63 0,34 4,48 0,99
1930 0,34 0,57 0,50 3,31 0,98
1950 0,55 0,56 0,67 2,28 0,38
1960 0,71 0,69 0,80 1,75 0,35

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Vaxholm 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp