Växjös befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Växjö 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Växjö 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Växjös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Växjös andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Växjö 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Växjö 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Växjö 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Växjö 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Växjö 1570-1850

1570 252
1610 383
1650 460
1690 727
1730 836
1770 1366
1810 1228
1850 2665

upp

Diagram 1: Folkmängd i Växjö 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Växjö 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 2665    
1890 6606    
1930 9699    
1950 20 106 18 693 20 889
1970 37 083 39 019 43 900
1995   49 865 64 447

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Växjö 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Växjös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,56    
1610 0,70    
1650 0,46    
1690 0,50    
1730 0,53    
1770 0,66    
1810 0,55    
1850 0,76    
1890 0,73    
1930 0,49    
1950 0,61 0,41 0,63
1970 0,78 0,60 0,67
1995   0,67 0,87

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Växjös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Växjös andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,05    
1850 0,08    
1890 0,15    
1930 0,16    
1950 0,28 0,19 0,29
1970 0,63 0,49 0,54
1995   0,56 0,73

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Växjös andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Växjö 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 286 213 73
1841-45 306 236 70
1846-50 344 262 82
1851-55 413 258 155
1856-60 492 304 188
1861-65 533 348 185
1866-70 587 444 143
1871-75 545 342 165
1876-80 642 448 194
1881-85 877 497 380
1886-90 840 555 285
1891-95 843 477 366
1896-1900 830 538 392
1901-05 840 536 304
1906-10 890 536 354
1911-15 802 569 233
1916-20 856 643 213
1921-25 861 599 362
1926-30 609 572 37
1931-35 545 603 -58
1936-40 707 647 60
1941-45 1591 849 742
1946-50 1933 826 1107

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Växjö 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Växjö 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     1,20
1805-10     0,82
1810-15     2,10
1815-20     1,52
1820-25     1,48
1825-30     4,20
1830-35     0,53
1835-40 26,35 19,62 0,82
1840-45 26,13 20,15 -1,30
1845-50 29,24 22,27 1,95
1850-55 30,99 19,36 1,05
1855-60 33,24 20,54 0,55
1860-65 33,01 21,55 0,30
1865-70 33,90 25,64 0,76
1870-75 29,17 18,29 1,35
1875-80 30,90 21,56 2,82
1880-85 35,54 20,14 2,82
1885-90 27,95 18,47 1,03
1890-95 25,52 14,44 0,35
1895-1900 23,43 15,18 -0,04
1900-05 22,81 14,56 0,40
1905-10 22,77 13,71 0,36
1910-15 19,30 13,69 0,55
1915-20 19,51 14,66 0,80
1920-25 18,44 12,83 0,06
1925-30 12,66 11,89 0,08
1930-35 11,24 12,43 0,40
1935-40 9,58 8,77 0,79
1940-45 20,39 10,88 1,17
1945-50 22,40 9,57 2,01

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Växjö 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Växjö 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -10 68
1805-10 -9 49
1810-15 37 129
1815-20 22 106
1820-25 56 113
1825-30 17 357
1830-35 44 55
1835-40 73 89
1840-45 70 -152
1845-50 82 230
1850-55 155 140
1855-60 188 81
1860-65 185 49
1865-70 143 131
1870-75 165 253
1875-80 194 586
1880-85 380 695
1885-90 285 311
1890-95 366 114
1895-1900 392 -13
1900-05 304 148
1905-10 354 140
1910-15 233 230
1915-20 213 349
1920-25 362 26
1925-30 37 38
1930-35 -58 194
1935-40 60 388
1940-45 742 910
1945-50 1107 1738

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Växjö 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Växjö 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 1130 -0,18 1,20
1805-10 1188 -0,15 0,82
1810-15 1228 0,60 2,10
1815-20 1394 0,32 1,52
1820-25 1522 0,74 1,48
1825-30 1698 0,20 4,20
1830-35 2072 0,42 0,53
1835-40 2171 0,67 0,82
1840-45 2342 0,60 -1,30
1845-50 2353 0,70 1,95
1850-55 2665 1,16 1,05
1855-60 2960 1,27 0,55
1860-65 3229 1,15 0,30
1865-70 3463 0,83 0,76
1870-75 3737 0,88 1,35
1875-80 4155 0,93 2,82
1880-85 4935 1,54 2,82
1885-90 6010 0,95 1,03
1890-95 6606 1,11 0,35
1895-1900 7086 1,11 -0,04
1900-05 7365 0,83 0,40
1905-10 7817 0,91 0,36
1910-15 8311 0,56 0,55
1915-20 8774 0,49 0,80
1920-25 9336 0,78 0,06
1925-30 9624 0,08 0,08
1930-35 9699 -0,12 0,40
1935-40 9835 0,12 0,79
1940-45 15 609 0,95 1,17
1945-50 17 261 1,28 2,01

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Växjö 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp