Växjös kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Växjös stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Växjös kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Växjös stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Växjös kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Växjös stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S V/K Ö Total
1919 14 8 6 2 30
1920 15 7 5 3 30
1922-23 16 5 5 4 30
1926-27 14 3 13 30
1930-31 17 2 11 30
1934-35 14 1 13 2 30
1938 13 1 14 2 30
1942 16 2 1 21 40
1946 13 5 2 16 4 40
1950 11 9 20 40
1954 11 10 18 1 40
1958 14 6 2 18 40
1962 10 6 3 20 1 40
1966 10 7 5 16 2 40

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Växjös stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Växjös kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 10 8 16 25 2 61  
1973 10 4 20 1 24 2 61  
1976 11 6 18 24 2 61  
1979 13 6 14 2 22 4 61  
1982 15 2 12 2 2 23 5 61  
1985 15 7 9 2 22 6 61  
1988 12 7 9 2 4 21 6 61  
1991 15 6 9 4 2 17 6 2 61  
1994 15 3 8 2 3 22 8 61  
1998 16 2 6 6 2 20 9 61  
2002 13 5 6 5 3 22 7 61  
2006 16 4 6 4 3 20 6 2 61  
2010 20 4 5 2 5 19 4 2 61 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Växjös kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Växjös stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

  Borg S S+K
1919 22 6 8
1920 22 5 8
1922-23 21 5 9
1926-27 17 13 13
1930-31 19 11 11
1934-35 15 13 15
1938 14 14 16
1942 19 21 21
1946 20 16 20
1950 20 20 20
1954 21 18 19
1958 22 18 18
1962 19 20 21
1966 22 16 18

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Växjös stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Växjös kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 34 25 27  
1973 35 24 26  
1976 35 24 26  
1979 35 22 26  
1982 31 23 28 2
1985 31 22 28 2
1988 30 21 27 4
1991 34 17 23 4
1994 28 22 30 3
1998 30 20 29 2
2002 29 22 29 3
2006 30 20 26 5
2010 31 19 23 7

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Växjös kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp