Växjös näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Växjö fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Växjö fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Växjö fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Växjö procentuellt fördelad pånäringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Växjö 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Växjö 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Växjö fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 190 5 19 0 51 7 48 8 30 358
1835 287 46 31 0 75 43 70 9 28 589
1855 275 77 38 0 88 43 129 33 6 689

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Växjö fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 53,1 1,4 5,3 0 14,2 2,0 13,4 2,2 8,4 100
1835 48,7 7,8 5,3 0 12,7 7,3 11,9 1,5 4,7 99,9
1855 39,9 11,2 5,5 0 12,8 6,2 18,7 4,8 0,9 100

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Växjö fördelad på näringsgrenar 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Växjö fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 97 819 202 100 370 651 178 2417
1920 98 1657 819 324 697 547   4142
1930 135 1418 785 414 1126 536   4414
1940 382 2107 1215 600 2524 598 72 7498
1950 359 2848 1611 961 2992 307 71 9149
1960 287 3871 1745 945 3840 239   10 927

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Växjö procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 4,0 33,9 8,4 4,1 15,3 26,9 7,4 100
1920 2,4 40,0 19,8 7,8 16,8 13,2   100
1930 3,1 32,1 17,8 9,4 25,5 12,1   100
1940 5,1 28,1 16,2 8,0 33,7 8,0 1,0 100,1
1950 3,9 31,1 17,6 10,5 32,7 3,4 0,8 100
1960 2,6 35,4 16,0 8,6 35,1 2,2   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Växjö procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Växjö 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,40 0,41 0,68 0,88 0,56 1,58
1835 1,39 0,37 0,92 0,68 0,65 1,31
1855 1,20 0,38 1,14 1,27 0,55 0,29

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Växjö 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Växjö 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 0,90 0,88 0,47 1,12 1,59
1920 0,87 1,02 0,73 1,49 1,31
1930 0,73 1,05 0,91 1,47 1,33
1950 0,68 1,07 1,08 1,43 1,31
1960 0,75 1,09 1,02 1,33 1,29

upp

Diagram 4: Näringsprofil för Växjö 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp