Ystads befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Ystad 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Ystad 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Ystads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Ystads andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Ystad 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ystad 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Ystad 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ystad 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Ystad 1570-1850

1570 1223
1610 1353
1650 1574
1690 1782
1730 1755
1770 2407
1810 2608
1850 5089

upp

Diagram 1: Folkmängd i Ystad 1650-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Ystad 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 5089    
1890 8235    
1930 11 358    
1950 12 987 12 731 13 231
1970 14 193 14 164 15 894
1995   16 291 21 709

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Ystad 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Ystads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 2,70    
1610 2,47    
1650 1,57    
1690 1,23    
1730 1,11    
1770 1,16    
1810 1,18    
1850 1,45    
1890 0,92    
1930 0,57    
1950 0,39 0,28 0,29
1970 0,30 0,22 0,24
1995   0,22 0,29

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Ystads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Ystads andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,12    
1850 0,15    
1890 0,19    
1930 0,19    
1950 0,18 0,13 0,14
1970 0,24 0,18 0,19
1995   0,18 0,24

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Ystads andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Ystad 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 700 573 127
1841-45 796 565 231
1846-50 814 490 324
1851-55 808 785 23
1856-60 763 494 269
1861-65 857 568 289
1866-70 977 692 285
1871-75 995 625 370
1876-80 1071 719 352
1881-85 1095 724 371
1886-90 1199 756 443
1891-95 1167 717 450
1896-1900 1211 653 558
1901-05 1273 727 546
1906-10 1387 683 704
1911-15 1336 736 600
1916-20 1163 704 459
1921-25 1014 631 383
1926-30 844 665 179
1931-35 655 652 3
1936-40 761 682 79
1941-45 1109 655 454
1946-50 1215 663 552

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Ystad 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ystad 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     0,85
1805-10     -0,50
1810-15     3,08
1815-20     0,97
1820-25     1,16
1825-30     0,19
1830-35     0,14
1835-40 33,84 27,70 -0,53
1840-45 38,32 27,20 1,35
1845-50 34,89 21,00 0,42
1850-55 31,75 30,85 -0,22
1855-60 30,18 19,54 0,00
1860-65 32,19 21,34 1,35
1865-70 32,72 23,17 -0,22
1870-75 32,14 20,19 -0,12
1875-80 32,83 22,04 0,46
1880-85 31,17 20,61 0,50
1885-90 31,67 19,97 0,58
1890-95 28,34 17,41 0,60
1895-1900 27,11 14,62 0,83
1900-05 25,82 14,74 -0,24
1905-10 26,96 13,28 0,57
1910-15 23,64 13,02 0,30
1915-20 19,26 11,66 -1,99
1920-25 17,89 11,13 -0,13
1925-30 14,50 11,42 -0,80
1930-35 11,53 11,48 -0,40
1935-40 13,67 12,25 0,07
1940-45 19,71 11,64 1,13
1945-50 19,69 10,74 0,15

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Ystad 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Ystad 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 84 104
1805-10 26 -66
1810-15 177 401
1815-20 132 155
1820-25 171 201
1825-30 89 37
1830-35 138 27
1835-40 127 -109
1840-45 231 280
1845-50 324 99
1850-55 23 -56
1855-60 269 -1
1860-65 289 359
1865-70 285 -66
1870-75 370 -37
1875-80 352 149
1880-85 371 176
1885-90 443 220
1890-95 450 248
1895-1900 558 371
1900-05 546 -118
1905-10 704 291
1910-15 600 172
1915-20 459 -1199
1920-25 383 -75
1925-30 179 -466
1930-35 3 -227
1935-40 79 40
1940-45 454 636
1945-50 552 92

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Ystad 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ystad 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 2460 0,68 0,85
1805-10 2648 0,20 -0,50
1810-15 2608 1,36 3,08
1815-20 3186 0,83 0,97
1820-25 3474 0,98 1,16
1825-30 3846 0,46 0,19
1830-35 3972 0,69 0,14
1835-40 4137 0,61 -0,53
1840-45 4155 1,11 1,35
1845-50 4666 1,39 0,42
1850-55 5089 0,09 -0,22
1855-60 5056 1,06 0,00
1860-65 5324 1,09 1,35
1865-70 5972 0,95 -0,22
1870-75 6191 1,20 -0,12
1875-80 6524 1,08 0,46
1880-85 7025 1,06 0,50
1885-90 7572 1,17 0,58
1890-95 8235 1,09 0,60
1895-1900 8933 1,25 0,83
1900-05 9862 1,11 -0,24
1905-10 10 290 1,37 0,57
1910-15 11 285 1,06 0,30
1915-20 12 077 0,76 -1,99
1920-25 11 337 0,68 -0,13
1925-30 11 645 0,31 -0,80
1930-35 11 358 0,01 -0,40
1935-40 11 134 0,14 0,07
1940-45 11 253 0,81 1,13
1945-50 12 343 0,89 0,15

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Ystad 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp