Ystads kommunala val 1919-2010

Mandatfördelning i Ystads stadsfullmäktige 1919-1966

tabell 1
diagram 1

Mandatfördelning i Ystads kommunfullmäktige 1970-2010

tabell 2
diagram 2

Antalet mandat i Ystads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966

tabell 3
diagram 3

Antalet mandat i Ystads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

tabell 4
diagram 4

upp

Förklaringar till förkortningarna på sidan

Tabell 1: Mandatfördelning i Ystads stadsfullmäktige 1919-1966

  H/M L/Fp Bf/C S Total
1919 10 4 18 32
1920 10 4 18 32
1922-23 10 5 17 32
1926-27 11 4 17 32
1930-31 10 4 18 32
1934-35 7 4 21 32
1938 8 4 20 32
1942 9 4 19 32
1946 7 4 21 32
1950 5 5 22 32
1954 6 7 19 32
1958 7 7 18 32
1962 5 6 1 20 32
1966 7 5 2 18 32

upp

Diagram 1: Mandatfördelning i Ystads stadsfullmäktige 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Mandatfördelning i Ystads kommunfullmäktige 1970-2010

  M Fp C Kd Mp S V Ö Totalt I Övriga ingår
1970 7 7 11 24 49  
1973 7 5 13 24 49  
1976 8 6 11 24 49  
1979 10 6 9 23 1 49  
1982 13 3 9 1 23 49  
1985 13 6 7 1 22 49  
1988 13 4 7 2 22 1 49  
1991 16 4 6 2 1 19 1 49  
1994 13 3 5 2 24 1 1 49  
1998 15 2 4 2 2 19 2 3 49 SPI 2, Ystadspartiet 1
2002 12 4 4 2 1 21 2 3 49 Sveriges Pensionärers Intresseparti 1, Ystadspartiet 1, Sverigedemokraterna 1
2006 15 3 4 2 2 18 1 4 49 SD (3), SPI (1)
2010 16 3 3 2 2 18 1 4 49 Sd

upp

Diagram 2: Mandatfördelning i Ystads kommunfullmäktige 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Antalet mandat i Ystads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1919-1966

  Borg S
1919 14 18
1920 14 18
1922-23 15 17
1926-27 15 17
1930-31 14 18
1934-35 11 21
1938 12 20
1942 13 19
1946 11 21
1950 10 22
1954 13 19
1958 14 18
1962 12 20
1966 14 18

upp

Diagram 3: Antalet mandat i Ystads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1919-1966

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Antalet mandat i Ystads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

  Borg S S+V Ö+Mp
1970 25 24 24
1973 25 24 24
1976 25 24 24
1979 25 23 24
1982 25 23 23 1
1985 26 22 22 3
1988 24 22 23 2
1991 28 19 20 1
1994 21 24 25 3
1998 23 19 21 5
2002 22 21 23 4
2006 24 18 19 6
2010 24 18 19 6

upp

Diagram 4: Antalet mandat i Ystads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010

Stort diagram

diagram

upp