Ystads näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960

Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ystad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

tabell 1

Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ystad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

tabell 2
diagram 1

Den förvärvsarbetande befolkningen i Ystad fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

tabell 3

Den förvärvsarbetande befolkningen i Ystad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

tabell 4
diagram 2

Näringsprofil för Ystad 1805-1855

tabell 5
diagram 3

Näringsprofil för Ystad 1900-1960

tabell 6
diagram 4

upp

Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ystad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 362 20 70 50 50 6 181 3 18 760
1835 493 59 103 46 66 135 285 4 38 1229
1855 502 64 128 64 76 116 187 209 65 1411

upp

Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ystad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

  Hantverk Fabriker Handel Sjöfart Tjänster Försvar Arbetsfolk Husligt Övrigt SUMMA
1805 47,6 2,6 9,2 6,6 6,6 0,8 23,8 0,4 2,4 100
1835 40,1 4,8 8,4 3,7 15,3 1,0 23,2 0,3 3,1 99,9
1855 35,6 4,5 9,1 4,5 5,4 8,2 13,2 14,8 4,6 99,9

upp

Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Ystad fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ystad fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 143 1692 268 456 737 625 259 4180
1920 247 1849 840 666 849 430   4881
1930 213 1825 1002 790 963 505   5298
1940 213 1952 1070 648 1317 285 77 5562
1950 163 2282 1139 760 1290 145 64 5843
1960 201 2321 1298 547 1462 114   5943

upp

Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ystad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

  Jordbruk Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt Övrigt TOTAL
1900 3,4 40,5 6,4 10,9 17,6 14,9 6,2 99,9
1920 5,1 37,9 17,2 13,6 17,4 8,8   100
1930 4,0 34,4 18,9 14,9 18,2 9,5   99,9
1940 3,8 35,1 19,2 11,6 23,7 5,1 1,4 99,9
1950 2,8 39,0 19,5 13,0 22,1 2,5 1,1 100
1960 3,4 39,0 21,8 9,2 24,6 1,9   99,9

upp

Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Ystad procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Näringsprofil för Ystad 1805-1855

  Fab/Hant Hand/Sjöf Tjänster Arbetsk Tj folk Ospec
1805 1,29 1,22 0,31 1,56 0,10 0,45
1835 1,11 0,85 0,75 1,33 0,13 0,86
1855 0,94 0,95 0,81 0,90 1,70 1,48

upp

Diagram 3: Näringsprofil för Ystad 1805-1855

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Näringsprofil för Ystad 1900-1960

  Industri Varuhandel Samfärd Tjänster Husligt
1900 1,07 0,67 1,25 1,28 0,88
1920 0,83 0,89 1,27 1,54 0,87
1930 0,79 1,12 1,45 1,05 1,04
1950 0,85 1,19 1,34 0,97 0,96
1960 0,83 1,48 1,10 0,93 1,12

upp

Diagram 2: Näringsprofil för Ystad 1900-1960

Stort diagram

diagram

upp