Kommunerna 1955: Älmhults köping

Älmhult rubrik vapen

Älmhult kommunalhus