Kommunerna 1955: Åls landskommun

Ål rubrik vapen

Inklämd mellan Leksands, Gagnefs och Bjursås kommuner ligger Åls kommun, en bland de mindre i Kopparbergs län, för närvarande 2540 invånare. I fordom tid var bergsbruk jämte små jordbruk de huvudsakliga näringarna. Bergsbruket vid de många små gruvorna har nu helt upphört och de små jordbruken håller även på att uppgå i större brukningsenheter. För närvarande är träindustrien den viktigaste inkomstkällan. En mångskiftande, hantverksbetonad småindustri är också utmärkande för kommunen. Från och med år 1949 är medelsförvaltningen centraliserad till kommunalnämnden.

Ål kommunalhus sockenstuga

Ål kommunalhus 1

Ål kommunalhus ritning

Ål folkskola 1

Ål folkskola 2

Ål folkskola 3

Tre generationers skolor i Ål.